contact us
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  ศิลปะ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  เตรียมตัวศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ความรู้เกี่ยวกับคณะเซนต์ปอลฯ
พรบ.
 
  เทมเพลต Power Point
  เรียน Power Point
  อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไอทีไกด์ดอทคอม
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สช.
  คุรุสภา
  สกสค.
  สมศ.
  วิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
เรียนต่อสถาบันไหนดี?
gb
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 12/12/2012
 
 
 

 

 

 


Whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith."
(Matthew 21:22)
"สิ่งใดก็ตามที่ท่านขอในคำภาวนา, ท่านจะได้รับ ถ้าท่านมีความเชื่อ.."
 
 
03
ประกาศการปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5
  ..............................................................................................................
03
ประกาศผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระมารดา
นิจจานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 เด็กที่ผ่านการประเมินความพร้อม ขอให้ผู้ปกครองพาเด็กมามอบตัวในวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.00-11.00 น.
แผนกโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ELPC) มอบตัววันศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2562

*** เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัวมีดังนี้ ***
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
2. ใบแจ้งผลการประเมิน (ได้จัดส่งไปทางจดหมาย) 
3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ตามรายละเอียดที่แจ้งไปในซองประกาศผล

ติดต่อรับเอกสารมอบตัวได้ที่ ใต้อาคารพระมารดา 1 ณ วันมอบตัวที่แจ้งตามประกาศ (หน้าห้องประชาสัมพันธ์ ประถมฯ)


*****ประกาศแจ้งผลการประเมินเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
*****
*****แผนกโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ELPC)*****
  ..............................................................................................................
03
ประกาศผลการประเมินเด็กเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการประเมินเด็กเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 เด็กที่ผ่านการประเมินความพร้อม ขอให้ผู้ปกครองพาเด็กมามอบตัว
ตามวันเวลาที่กำหนด รายละเอียดอ่านได่ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

*** เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัวมีดังนี้ ***
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป 
2. ใบแจ้งผลการประเมิน (ได้จัดส่งไปทางจดหมาย) 
3. ค่าใช้จ่ายในการมอบตัว ตามรายละเอียดที่แจ้งไปในซองประกาศผล

ติดต่อรับเอกสารมอบตัวได้ที่ ใต้อาคารพระมารดา 1 ณ วันมอบตัวที่แจ้งตามประกาศ (หน้าห้องประชาสัมพันธ์ ประถมฯ)


*****ประกาศแจ้งผลการประเมินเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1
*****
**
ประกาศแจ้งผลการประเมินเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 รอบวันที่ 15 ม.ค. 62 **


  ..............................................................................................................
03
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
- ชั้นที่เปิดรับสมัคร : อนุบาล 1, ประถมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 1, มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ English Program Grade 1
- จำหน่ายใบสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2733 4060–5 ในวันและเวลาราชการ
ติดต่อซื้อใบสมัคร : ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารพระมารดา 1 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์

*****ระเบียบการรับสมัคร
*****
*****ดาวน์โหลดใบสมัครด้วยระบบออนไลน์ (ชำระเงินในวันที่ยื่นเอกสาร)*****


  ..............................................................................................................
 
หน้าถัดไป
bootstrap slider by cssSlider.com v1.9
     
 
line1
  กิจกรรมค่าย Smrt Camp
กิจกรรมค่าย Smrt Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง Smart Class วันที่ 15 ก.พ. 62
line1
 
line1
 
line1
 
line1
 
line1
 

 

     
v   next
 
 
พฤศจิกายน (November) 2561/2018
  14 พ.ย. 61 - ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.3 G.3 (มารีสมภพ)
  15-16 พ.ย. 61 - ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 G.6 (มารีสมภพ)
  16-17 พ.ย. 61 - Smart Camp ชั้น ป.5 (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
  21 พ.ย. 61

- ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.2 G.6 (มารีสมภพ)

  22 พ.ย. 61 - กิจกรรมวันลอยกระทง
  23 พ.ย. 61 - วันมหาธีรราชเจ้า
  28 พ.ย. 61 - ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.1 G.1 (มารีสมภพ)
  29-30 พ.ย. 61 - ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 G.6 (มารีสมภพ)
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
......................................................................................................................
ธันวาคม (December) 2561/2018
  4 ธ.ค. 61 - กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
  5 ธ.ค.. 61 - วันฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
  6-7 ธ.ค. 61 - ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4 G.4 (มารีสมภพ)
  7-8 ธ.ค. 61 - Smart Camp ชั้น ป.6 (ศูนย์วิทยาศาสตร์)
  17-20 ธ.ค. 61 - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
  24 ธ.ค. 61 - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ / กิจกรรมสังสรรค์
  25 ธ.ค. 61 - หยุดวันฉลองคริสต์มาสและปีใหม่
  2 ม.ค. 61 - เปิดเรียน
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
 
short-story-by-student
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน.สวนสุขภาพ"ปอดของโรงเรียน"
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน. ร.ร.คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน
 
เซอร์เวโรนิกา (สุภาพร ประราศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
(๒๕๖๐) 

--------------------------
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
(ดีเด่น) มูลนิธิธารน้ำใจ
(๒๕๖๐) 
--------------------------
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
  ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา
  และมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะ
  กรรมการการศึกษาเอกชน
(๒๕๔๖) 
--------------------------
โรงเรียนรับรางวัลพระราช ระดับก่อน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(๒๕๔๑,๒๕๔๕)
--------------------------
ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย + รางวัล
โล่ทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   (๒๕๕๒)
--------------------------
  รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่
   (๒๕๔๙-๕๒)
                                 
 
 
MIS
search book
our gallery
English Program
kindergarten
canteen
แนะนำโรงเรียน
สมาคมฯ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hl2557

วิทยากร ดร.สมลักษณ์  สุเมธ
ดร.วีณา  อ่องแสงคุณ,  ครูนิภาพร  กิจสำเร็จ
และ Miss Rita D.Viray
จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

tab