contact us
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  ศิลปะ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  เตรียมตัวศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ความรู้เกี่ยวกับคณะเซนต์ปอลฯ
พรบ.
 
  เทมเพลต Power Point
  เรียน Power Point
  อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไอทีไกด์ดอทคอม
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สช.
  คุรุสภา
  สกสค.
  สมศ.
  วิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
เรียนต่อสถาบันไหนดี?
gb
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 12/12/2012
 
 
 

 

 

 


Whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith."
(Matthew 21:22)
"สิ่งใดก็ตามที่ท่านขอในคำภาวนา, ท่านจะได้รับ ถ้าท่านมีความเชื่อ.."
 
 
03
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET ยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายกันตภณ ณ สงขลา ได้คะแนน O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และ นางสาวพิมพ์ณิภา เมธีมงคลสกุล สอบได้คะแนน 87.50 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ จากการสอบ O-NET และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 16 คน และ ในรายวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 5 คน

**นักเรียนระดับชั้น ป.6**
**นักเรียนระดับชั้น ม.6**

  ..............................................................................................................
03
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตำแหน่งดังนี้
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 2 อัตรา
ในตำแหน่งดังกล่าวหากผู้สมัครมีประสบการณ์มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่์วิชาการแผนกมัธยม เบอร์ติดต่อ 02-733-4060-9 ต่อ 5106

  ..............................................................................................................
 
หน้าถัดไป
bootstrap slider by cssSlider.com v1.9
     
 
line1
 
line1
 
line1
 
line1
                      
line1
 
line1
 

 

     
v   next
 
 
กรกฎาคม (July) 2561/2018
  2 ก.ค. 61 - ค่ายบูรณาการ ชั้น ป.5,G5
  4 ก.ค. 61 - ค่ายบูรณาการ ชั้น ป.6,G6
  5 ก.ค. 61 - อบรมคุณธรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม" ชั้น ป.1
- กิจกรรมเรียนรู้ความเป็นไทย (Thai Culture Day)
  6 ก.ค. 61

- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน

  12 ก.ค. 61 - อบรมคุณธรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม" ชั้น ป.2 G.1-2
  16-19 ก.ค. 61 - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ป.1-ม.6
  16-20 ก.ค. 61 - กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย(สภาอนุบาล)
  19 ก.ค. 61 - กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.4 ที่ อพวช.
  24 ก.ค. 61 - กิจกรรมทัศนศึกษาชั้น ม.6 จ.ราชบุรี
- กิจกรรมฉันรักษ์ภาษาไทย
- อบรมคุณธรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม" ชั้น ป.3 G.3
  25 ก.ค. 61 - กิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปวัดสุวรรณประสิทธิ์
- กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.2 ที่ ซาฟารีเวิลด์
  26 ก.ค. 61 - กิจกรรมถวายพระพรในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
......................................................................................................................
สิงหาคม (August) 2561/2018
  1 ส.ค. 61 - กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้า ป.4/1-4 (นักเรียนพุทธไปวัด)
  2 ส.ค. 61 - รับศีลอภัยบาป
- กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้า ป.4/5-8 (นักเรียนพุทธไปวัด)
  3 ส.ค. 61 - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน
  6 ส.ค. 61 - กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้า ป.5/1-4 (นักเรียนพุทธไปวัด)
  7 ส.ค. 61 - กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้า ป.5/5-8 (นักเรียนพุทธไปวัด)
  8 ส.ค. 61 - กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้า ป.6/1-4 (นักเรียนพุทธไปวัด)
- กิจกรรมสร้างสรรค์ทันเหตุการณ์
  9 ส.ค. 61 - กิจกรรมวันแม่แผนกอนุบาล
- กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้า ป.6/5-8 (นักเรียนพุทธไปวัด)
  10 ส.ค. 61 - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  15 ส.ค. 61 - กิจกรรมเพาะพันธุ์ต้นกล้า ม.3 (นักเรียนพุทธไปวัด)
  17 ส.ค. 61 - กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ Science Day
  21 ส.ค. 61 - กิจกรรมทัศนศึกษาชั้น ป.6 ที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี
  22 ส.ค. 61 - กิจกรรมทัศนศึกษาชั้น ป.5 ที่ อิมแพ็คเมืองทองธานี
- อบรมนักเรียน ม.3 "สร้างภูมิคุ้มกันด้านศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็น ช - ญ"
  24 ส.ค. 61 - กิจกรรมทัศนศึกษาชั้น ป.1 ที่ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ
- กิจกรรมทักษะชีวิต นักเรียนชั้น ป.4-6
  29 ส.ค. 61

- ELPC Educational Trip

********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
 
short-story-by-student
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน.สวนสุขภาพ"ปอดของโรงเรียน"
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน. ร.ร.คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน
 
เซอร์เวโรนิกา (สุภาพร ประราศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
(๒๕๖๐) 

--------------------------
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
(ดีเด่น) มูลนิธิธารน้ำใจ
(๒๕๖๐) 
--------------------------
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
  ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา
  และมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะ
  กรรมการการศึกษาเอกชน
(๒๕๔๖) 
--------------------------
โรงเรียนรับรางวัลพระราช ระดับก่อน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(๒๕๔๑,๒๕๔๕)
--------------------------
ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย + รางวัล
โล่ทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   (๒๕๕๒)
--------------------------
  รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่
   (๒๕๔๙-๕๒)
                                 
 
 
MIS
search book
our gallery
English Program
kindergarten
canteen
แนะนำโรงเรียน
สมาคมฯ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hl2557

วิทยากร ดร.สมลักษณ์  สุเมธ
ดร.วีณา  อ่องแสงคุณ,  ครูนิภาพร  กิจสำเร็จ
และ Miss Rita D.Viray
จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

tab