contact us
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  ศิลปะ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  เตรียมตัวศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ความรู้เกี่ยวกับคณะเซนต์ปอลฯ
พรบ.
 
  เทมเพลต Power Point
  เรียน Power Point
  อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไอทีไกด์ดอทคอม
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สช.
  คุรุสภา
  สกสค.
  สมศ.
  วิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
เรียนต่อสถาบันไหนดี?
gb
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 12/12/2012
 
 
 

 

 

 
Whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith."
(Matthew 21:22)
"สิ่งใดก็ตามที่ท่านขอในคำภาวนา, ท่านจะได้รับ ถ้าท่านมีความเชื่อ.."
 
 
03

ประกาศกิจกรรมประจำสัปดาห์


วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560
- พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม

วันพฤหัสที่ 29 มิถุนายน 2560
- สมโภชน์นักบุญเปโตรและเปาโล
- วันฉลองคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

- กิจกรรม เรียนรู้ความเป็นไทย (Thai Culture Day) แผนก ELPC

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
- ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ณ อาคารพระมารดา 3 เวลา 9:00 น.

  ..............................................................................................................
03
รับสมัครสอบ TEDET

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.2 - ม.3 เข้าร่วมทดสอบโครงการ
สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครได้ที่

- ระดับประถม ครูจันทรา ยิ่งรุ่งเรือง
Tel :: 092-4254554

- ระดับมัธยม ครูกฤชคุณ เบญจพิชัยเดช
Tel :: 086-5652131

รายละเอียดเพิ่มเติม www.tedet.ac.th
  ..............................................................................................................
 
หน้าถัดไป
 
     
 
line1
 
line1
 
line1
 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560 ในหัวข้อ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2560

:: อนุบาล :: มัธยมศึกษา ::
line1
 
พิธีไหว้ครู
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560
:: อนุบาล :: ประถมต้น :: ประถมปลาย ::
:: มัธยมศึกษา :: กีฬา+ศิษย์เก่า ::

วีดีโอพิธีวันไหว้ครู :: รอบมัธยมศึกษา :: รอบประถมต้น ::
line1
                      
line1
 
     
v   next
 
 
มิถุนายน (June) 2560/2017
  2 มิ.ย. - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2560
- ประชุมครูต่างชาติ
  3 มิ.ย. - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.2 - อ.3
  5 มิ.ย. - ประชุมครู
  6 มิ.ย. - ค่ายบูรณาการชั้น ป.6 , G.6
  8 มิ.ย. - ค่ายบูรณาการชั้น ป.5 , G.5
  10 มิ.ย. - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน G.2 - G.6
  13 มิ.ย. - ค่ายบูรณาการชั้น ป.4 , G.4
  16 มิ.ย. - ค่ายบูรณาการชั้น ป.3 , G.3
- เลื่อกตั้งสภานักเรียน
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  17 มิ.ย. - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.2 - ป.6
  20 มิ.ย. - ค่ายบูรณาการชั้น ป.2 , G.2
  21 มิ.ย. - ค่ายบูรณาการชั้น ป.1 , G.1
  22 มิ.ย. - วจนพิธีกรรมระลึกถึงมาแมร์หลุยส์ กิจเจริญ
- พิธีไหว้ครู
- กิจกรรมเรียนรู้ความเป็นไทย (Thai Culture Day)
  26 มิ.ย. - กิจกรรมวันสุนทรภู่
- กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
  28 มิ.ย. - พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
......................................................................................................................
กรกฎาคม (July) 2560/2017
  3 ก.ค. - อบรมเยาวชนสาธารณสุข
  4 ก.ค. - Amusing English
- ประชุมครู
  7 ก.ค. - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน
- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
  13 ก.ค. - อบรมนักเรียนเรื่องสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันเรื่องเพศ ระดับมัธยม
  14 ก.ค. ประชุมครูต่างชาติ
  14-15 ก.ค. - ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ม.4-6 ณ บ้านมารีย์สมภพ
  17-19 ก.ค. - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
  17-21 ก.ค. - กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย (สภาอนุบาล)
  21 ก.ค. - ประชุมครูปี 2558-2559-2560
  21-22 ก.ค. - ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ชั้น ป.4-6 ณ บ้านมารีย์สมภพ
  25 ก.ค. - กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้น ป.2
  26 ก.ค. - กิจกรรมฉันรักษ์ภาษาไทย
  27 ก.ค. - กิจกรรมถวายพระพรในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
.....................................................................................................................
 
 
short-story-by-student
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน.สวนสุขภาพ"ปอดของโรงเรียน"
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน. ร.ร.คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน
 
เซอร์เวโรนิกา (สุภาพร ประราศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
(๒๕๖๐) 

--------------------------
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
(ดีเด่น) มูลนิธิธารน้ำใจ
(๒๕๖๐) 
--------------------------
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
  ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา
  และมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะ
  กรรมการการศึกษาเอกชน
(๒๕๔๖) 
--------------------------
โรงเรียนรับรางวัลพระราช ระดับก่อน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(๒๕๔๑,๒๕๔๕)
--------------------------
ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย + รางวัล
โล่ทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   (๒๕๕๒)
--------------------------
  รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่
   (๒๕๔๙-๕๒)
                                 
 
 
MIS
search book
our gallery
English Program
kindergarten
canteen
แนะนำโรงเรียน
สมาคมฯ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hl2557

วิทยากร ดร.สมลักษณ์  สุเมธ
ดร.วีณา  อ่องแสงคุณ,  ครูนิภาพร  กิจสำเร็จ
และ Miss Rita D.Viray
จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

tab