contact us
 
  เทมเพลต Power Point
  เรียน Power Point
  อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไอทีไกด์ดอทคอม
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สช.
  คุรุสภา
  สกสค.
  สมศ.
  วิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
เรียนต่อสถาบันไหนดี?
gb
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 12/12/2012
 
 
 

 

 

 


Whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith."
(Matthew 21:22)
"สิ่งใดก็ตามที่ท่านขอในคำภาวนา, ท่านจะได้รับ ถ้าท่านมีความเชื่อ.."
 
 
03
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

1. รับสมัครครูผู้สอนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

นใจติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ 02-7334061-9 หรือ ต่อ 5106 แผนกวิชาการระดับชั้นมัธยม
  ....................................................................................................................
03
ประกาศแจ้งกำหนดการเรียนเสริม และการเรียนชดเชย

1.แจ้งกำหนดการเรียนเสริม การหยุดเรียน และการเรียนชดเชย
ทางโรงเรียนได้เปิดภาคเรียนที่ 2 แล้ว เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งกำหนดการต่างๆตามไฟล์แนบที่แนบด้านล่าง

2.การเรียนเสริมระดับประถมศึกษาและแผนก ELPC
ฝ่ายวิชาการได้จัดการเรียนการสอนเสริมวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
แก่นักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และความสามารถด้านอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

*** แจ้งกำหนดการเรียนเสริมและวันการหยุดเรียนและการเรียนชดเชย ***


***** การเรียนเสริมระดับประถมศึกษาและแผนก ELPC *****


  ....................................................................................................................
03
ประกาศการเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร
1. ระดับชั้นปฐมวัย อนุบาล 1
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3. แผนกการเรียนภาษาอังกฤษ ELPC Grade1
4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

*** จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ***

** สนใจติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทร 02-7334060-5 ในวันและเวลาราชการ
และวันเสาร์ เวลา 08.00 น. - 15.00 น. **

 

  ....................................................................................................................
 
หน้าถัดไป
bootstrap slider by cssSlider.com v1.9
     
 
line1
  กิจกรรม Happy Time Happy Life
กิจกรรม Happy Time Happy Life : Glory from the Bible การแสดงศักยภาพของนักเรียนระดับชั้น ป.5 และ ELPC
วันที่ 11 ก.พ. 63
:: กล้อง 1 :: กล้อง 2 ::line1
 

line1
line1
 
line1
 
line1
 
line1
 

 

     
v   next
 
 
กุมภาพันธ์ (February) 2563/2020
  1 ก.พ. 63 - สอบ O–NET ชั้น ป.6 งานวัดประเมินผล
  1-2 ก.พ. 63 - สอบ O–NET ชั้น ม.3 งานวัดประเมินผล
  3-5 ก.พ. 63 - กิจกรรมแสดงศักยภาพนักเรียน (ละครภาษาอังกฤษ) ฝ่ายกิจการนักเรียน
  11-12 ก.พ. 63

- กิจกรรมแสดงศักยภาพนักเรียน (ละครภาษาอังกฤษ) ฝ่ายกิจการนักเรียน

  8 ก.พ. 63

- กิจกรรมจิตอาสา เขต 2 ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุ ลำไทร ฝ่ายจิตตาภิบาล

  11 ก.พ. 63 - นักเรียน ม.2/4 ทัศนศึกษาพิพิธบางลำพู ฝ่ายวิชาการ
  11-14 ก.พ. 63 - นักเรียน ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 งานวัดประเมินผล
  12 ก.พ. 63 - สอบ RT ชั้น ป.1 งานวัดประเมินผล
  12-13 ก.พ. 63 - รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ฝ่ายวิชาการ
  14 ก.พ. 63 - พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2562 ฝ่ายจิตตาภิบาล
- รับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ฝ่ายวิชาการ
- นักเรียน ม.1/4 ทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ฝ่ายวิชาการ
  17-26 ก.พ. 63 - ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย แผนกอนุบาล
  19 ก.พ. 63 - นักเรียน ม.6 อำลาครู ฝ่ายวิชาการ
  20 ก.พ. 63 - พิธีมิสซาจบปีการศึกษา นักเรียน ชั้น ม.6 ฝ่ายจิตตาภิบาล
- พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้น ม.6 งานวัดประเมินผล
  21 ก.พ. 63 - Gratitude Day for Grade 6 แผนก ELPC
  22-25 ก.พ. 63 - นักเรียน ม.6 สอบ GAT/PAT สทศ.
  24-28 ก.พ. 63 - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ป.1–ม.5 งานวัดประเมินผล
  29 ก.พ.- 1 มี.ค 63 - สอบ O–NET ชั้น ม.6 สทศ.
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
......................................................................................................................
มีนาคม (March) 2563/2020
  7 มี.ค. 63 - สอบเข้านักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
  14 มี.ค. 63 - ประกาศผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัยปีที่ 1-3
  19 มี.ค. 63 - ประกาศผลการสอบและมอบเกียรติบัตร ประถม-มัธยม
  23 มี.ค.-24 เม.ย 63 - เรียนภาคเรียนฤดูร้อน
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
 
 
short-story-by-student
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน.สวนสุขภาพ"ปอดของโรงเรียน"
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน. ร.ร.คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน
 
เซอร์เวโรนิกา (สุภาพร ประราศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
(๒๕๖๐) 

--------------------------
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
(ดีเด่น) มูลนิธิธารน้ำใจ
(๒๕๖๐) 
--------------------------
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
  ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา
  และมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะ
  กรรมการการศึกษาเอกชน
(๒๕๔๖) 
--------------------------
โรงเรียนรับรางวัลพระราช ระดับก่อน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(๒๕๔๑,๒๕๔๕)
--------------------------
ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย + รางวัล
โล่ทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   (๒๕๕๒)
--------------------------
  รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่
   (๒๕๔๙-๕๒)
                                 
 
 
ดร. สมลักษณ์ สุเมธ ไปร่วมประชุมการศึกษาคาทอลิก ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา วันที่22-28 เมษายน2562
MIS
search book
our gallery
English Program
kindergarten
canteen
แนะนำโรงเรียน
สมาคมฯ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hl2557

วิทยากร ดร.สมลักษณ์  สุเมธ
ดร.วีณา  อ่องแสงคุณ,  ครูนิภาพร  กิจสำเร็จ
และ Miss Rita D.Viray
จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

tab