contact us
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  ศิลปะ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  เตรียมตัวศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ความรู้เกี่ยวกับคณะเซนต์ปอลฯ
พรบ.
 
  เทมเพลต Power Point
  เรียน Power Point
  อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไอทีไกด์ดอทคอม
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สช.
  คุรุสภา
  สกสค.
  สมศ.
  วิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
เรียนต่อสถาบันไหนดี?
gb
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 12/12/2012
 
 
 

 

 

 


Whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith."
(Matthew 21:22)
"สิ่งใดก็ตามที่ท่านขอในคำภาวนา, ท่านจะได้รับ ถ้าท่านมีความเชื่อ.."
bootstrap slider by cssSlider.com v1.9
 
03
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยม 1 และ 4 (รอบ2)

ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ2)
โปรดนำบุตรหลานของท่านมามอบตัวใน วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องการเงินอาคารพระมารดาฯ 1
***สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว***

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ค่าใช้จ่ายในวันมอบตัว (แจ้งผลสอบทางโทรศัพท์และรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 02-733-4060-9

* นักเรียนที่สอบผ่านจะต้องมาเรียนปรับพื้นฐานในภาคฤดูร้อนในวันที่ 27 มี.ค.- 27 เม.ย. 61*

:: รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบ2) ::

:: รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบ2) ::
  ..............................................................................................................
03
กำหนดการและเรื่องแจ้งให้ทราบ ระหว่างเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
เด็กปฐมวัยปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

สัปดาห์แรก วันจันทร์ที่ 19 - วันศุกร์ที่ 23 มี.ค. พ.ศ. 2561
เริ่มเรียนเวลา 08.30 น.- 11.30 น.

สัปดาห์ที่ 2 วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม - วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
เริ่มเรียนเวลา 08.30 น.- 14.00 น.

วันหยุดเรียนภาคฤดูร้อน วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 13 – อังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

:: รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก ::


  ..............................................................................................................
03
ภาคฤดูร้อน วิถีไทยเก๋ไก๋ สไตล์พระมารดา
กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ภาคเช้า ปรับพื้นฐานเพิ่มเติมความรู้ทางวิชาการทุกระดับชั้นโดยครูที่มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาที่สอนและอาจารย์พิเศษจากสถาบันกวดวิชาในระดับ ม.ปลาย
ภาคบ่าย สำหรับ ป.1- ม.3 พบกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เลือกตามความสนใจ เช่น
คอมพิวเตอร์ กีฬา อาหาร-ขนม อูคูเลเล่ ดนตรีไทย หุ่นยนต์ เป็นต้น

*** และพบกับการแสดงศักยภาพร่วมกันในวันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อนเพื่อส่งเสริม
การแสดงความสามารถ ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมแต่งกายด้วย ผ้าไทยตลอดภาคฤดูร้อน ***

  ..............................................................................................................
03
เทศกาล "สงกรานต์ สุดหรรษา ชาวพระมารดารื่นเริง"
ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม เทศกาล "สงกรานต์ สุดหรรษา ชาวพระมารดารื่นเริง" พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ถนนสายน้ำ เกมหรรษา ตลาดนัดย้อนยุค ของเล่นโบราณ การละเล่นไทย รำวงย้อนยุค เป็นต้น ในวันที่ 11 เม.ย 61
เชิญชวนนักเรียนร่วมแต่งกายด้วย ผ้าไทยตลอดภาคฤดูร้อน
  ..............................................................................................................
 
หน้าถัดไป
 
     
 
line1
 
line1
 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 25 Weving us with LOVE PECULIAR MN 25 ณ Fountain Tree Resort วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561
:: วันที่ 1 :: วันที่ 2 ::
line1
 
line1
                      
line1
 
พิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงกตัญญุตา นักเรียนชั้น ม.6
พิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงกตัญญุตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560
:: รูปภายในงาน :: มอบวุฒิบัตร :: มอบเข็ม ::
line1
 
     
v   next
 
 
กุมภาพันธ์ (February) 2561/2018
  1 ก.พ. - นักเรียนคาทอลิกแก้บาป
  1-3 ก.พ. - ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 ค่ายหัตถวุฒิ+ทัศนศึกษา
  2 ก.พ. - พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน ปิดปีการศึกษา
  3 ก.พ. - สอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560
  3-4 ก.พ. - สอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560
  5-8 ก.พ. นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
  9 ก.พ. - นักเรียนคาทอลิกชั้น ป.6 เข้าเงียบเตรียมรับศีลกำลังที่วัดพระมารดา
  9-10 ก.พ. - งานศักยภาพเด่น เน้นความเป็นไทย หัวใจสากล
- วันการศึกษาเอกชน
  10 ก.พ. - นักเรียนคาทอลิก ป.6 รับศีลกำลังที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน
  15-16 ก.พ. - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ม.6
- นักเรียนคาทอลิก สอบคำสอน
  16 ก.พ. - กิจกรรมวันวันตรุษจีน
- Gratitude Day For Grade 6
  19-22 ก.พ. - ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาเด็กปฐมวัย
  23 ก.พ. - กิจกรรมผูกสัมพันธ์ / นิทรรศการผลงานนักเรียน
  26 ก.พ.-2 มี.ค. - สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ป.1-ม.5
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
......................................................................................................................
มีนาคม (March) 2561/2018
  3-4 มี.ค. - สอบ O-NET ชั้น ม.6
  3-5 มี.ค. - ค่าย STEM EDUCATION ชั้น ป.4-6 วังดุม จ.กาญจนบุรี
  4-7 มี.ค. - ทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
  7 มี.ค. - สอบ NT ชั้น ป.3
  7-9 มี.ค. - ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้น ป.4-5 สัตหีบ จ.ชลบุรี
  16 มี.ค. - ประกาศผลการประเมินพัฒนาการปฐมวัยปีที่ 1-3
  22 มี.ค. ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-ม.5 แจกรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2560
  19 มี.ค. - 27 เม.ย. - เรียนภาคฤดูร้อน
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
.....................................................................................................................
 
 
short-story-by-student
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน.สวนสุขภาพ"ปอดของโรงเรียน"
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน. ร.ร.คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน
 
เซอร์เวโรนิกา (สุภาพร ประราศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
(๒๕๖๐) 

--------------------------
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
(ดีเด่น) มูลนิธิธารน้ำใจ
(๒๕๖๐) 
--------------------------
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
  ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา
  และมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะ
  กรรมการการศึกษาเอกชน
(๒๕๔๖) 
--------------------------
โรงเรียนรับรางวัลพระราช ระดับก่อน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(๒๕๔๑,๒๕๔๕)
--------------------------
ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย + รางวัล
โล่ทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   (๒๕๕๒)
--------------------------
  รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่
   (๒๕๔๙-๕๒)
                                 
 
 
MIS
search book
our gallery
English Program
kindergarten
canteen
แนะนำโรงเรียน
สมาคมฯ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hl2557

วิทยากร ดร.สมลักษณ์  สุเมธ
ดร.วีณา  อ่องแสงคุณ,  ครูนิภาพร  กิจสำเร็จ
และ Miss Rita D.Viray
จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

tab