contact us
  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  ภาษาต่างประเทศ
  วิทยาศาสตร์
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  สังคมศึกษาฯ
  ศิลปะ
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  เตรียมตัวศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ความรู้เกี่ยวกับคณะเซนต์ปอลฯ
พรบ.
 
  เทมเพลต Power Point
  เรียน Power Point
  อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
  ไอทีไกด์ดอทคอม
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สช.
  คุรุสภา
  สกสค.
  สมศ.
  วิชาการดอทคอม
  โทรทัศน์ครู
เรียนต่อสถาบันไหนดี?
gb
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ปรับปรุงใหม่ล่าสุด 12/12/2012
 
 
 

 

 

 


Whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith."
(Matthew 21:22)
"สิ่งใดก็ตามที่ท่านขอในคำภาวนา, ท่านจะได้รับ ถ้าท่านมีความเชื่อ.."
 
 
03
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET ยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นายกันตภณ ณ สงขลา ได้คะแนน O-NET รายวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม และ นางสาวพิมพ์ณิภา เมธีมงคลสกุล สอบได้คะแนน 87.50 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ จากการสอบ O-NET และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 16 คน และ ในรายวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 5 คน

**นักเรียนระดับชั้น ป.6**
**นักเรียนระดับชั้น ม.6**

  ..............................................................................................................
03
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน

ทางโรงเรียนได้เปิดรับสมัครครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตำแหน่งดังนี้
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา 2 อัตรา
ในตำแหน่งดังกล่าวหากผู้สมัครมีประสบการณ์มาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่์วิชาการแผนกมัธยม เบอร์ติดต่อ 02-733-4060-9 ต่อ 5106

  ..............................................................................................................
 
หน้าถัดไป
bootstrap slider by cssSlider.com v1.9
     
 
line1
 
line1
 
line1
 
line1
 
line1
 
line1
 

 

     
v   next
 
 
กันยายน (September) 2561/2018
  2 ก.ย. 61 - ทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์ TDET
  4 ก.ย. 61 - อบรมคุณธรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม" ชั้น ม.5-6
  6 ก.ย. 61 - อบรมนักเรียน ม.6 "เติมเต็มคุณค่ารักและศักดิ์ศรี"
- รับศีลอภัยบาป
  7 ก.ย. 61

- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองโรงเรียน , ศุกร์ต้นเดือน

  11 ก.ย. 61 - กิจกรรมวันเยาวชน
  12 ก.ย. 61 - สอบ Pre O-Net ชั้น ป.6 , ม.3
  13 ก.ย. 61 - กิจกรรมฐานกระแสเรียกนักเรียนคาทอลิกชั้น ป.5-ม.6
  15 ก.ย. 61 - สอบ Pre O-Net ชั้น ม.6
  17-20 ก.ย. 61 - กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาคเรียนที่ 1/2561
  21 ก.ย. 61 - วันสันติภาพโลก
- นิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย
  24 ก.ย. 61 - ปิดเรียนนักเรียนระดับปฐมวัยภาคเรียนที่ 1/2561
  24-28 ก.ย. 61 - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
......................................................................................................................
ตุลาคม (October) 2561/2018
  1-3 ต.ค. 61 - ค่าย STEM Education ป.4-6 จ.เพชรบุรี
  4-6 ต.ค. 61 - ค่ายเรียนรู้ภูมิใจงานของพ่อ สานต่อคุฯความดี จ.จันทบุรี
  5-6 ต.ค. 61 - ค่ายศิลปวัฒนธรรม ชั้น ป.6 อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
  5-7 ต.ค. 61 - ค่าย STEM Education ป.6,ม.1-3 จ.กาญจนบุรี
  5-13 ต.ค. 61 - กิจกรรม Pramanda Leader's Camp
  7-9 ต.ค. 61 - ค่ายกีฬาและนันทนาการ ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  7-12 ต.ค. 61 - English Camp ป.4-6 เกาหลีใต้
  7-22 ต.ค. 61 - English Camp อังกฤษ
  8-9 ต.ค. 61 - ค่าย้อนรอยประวัติศาสตร์อยุธยา ชั้น ป.5
  12 ต.ค. 61 - งานชุมนุมครูคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3
- แต่งตั้งครูคำสอน
- รับเหรียญครูคำสอนทำงานนานปี
  14-16 ต.ค. 61 - อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้พื้นฐาน (B.T.C.) ลูกเสือสามัญ
  29 ต.ค. 61 - เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
  31 ต.ค. 61 - กิจกรรม Halloween Day
********* กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *********
 
short-story-by-student
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน.สวนสุขภาพ"ปอดของโรงเรียน"
ช่วยโลกช่วยเรา ตอน. ร.ร.คาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงาน
 
เซอร์เวโรนิกา (สุภาพร ประราศรี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
(๒๕๖๐) 

--------------------------
รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์
(ดีเด่น) มูลนิธิธารน้ำใจ
(๒๕๖๐) 
--------------------------
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ
  ระดับก่อนประถมศึกษา/ประถมศึกษา
  และมัธยมศึกษาจากสำนักงานคณะ
  กรรมการการศึกษาเอกชน
(๒๕๔๖) 
--------------------------
โรงเรียนรับรางวัลพระราช ระดับก่อน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(๒๕๔๑,๒๕๔๕)
--------------------------
ป้ายรับรองอาหารปลอดภัย + รางวัล
โล่ทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
   (๒๕๕๒)
--------------------------
  รับรางวัลโล่ทองห้องสมุดดีเด่
   (๒๕๔๙-๕๒)
                                 
 
 
MIS
search book
our gallery
English Program
kindergarten
canteen
แนะนำโรงเรียน
สมาคมฯ
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hl2557

วิทยากร ดร.สมลักษณ์  สุเมธ
ดร.วีณา  อ่องแสงคุณ,  ครูนิภาพร  กิจสำเร็จ
และ Miss Rita D.Viray
จัดโดย  สำนักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

tab