เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สดุดีรัตนกวีโกสินทร์ เพื่อระลึกถึงพระสุนทรโวหาร(สุนทรภู่)นักกวีที่มีความชำนาญ
ทางด้านกลอน ได้สร้างงานการประพันธ์กลอนนิทานและกลอนนิราศขึ้นใหม่ จนกลายเป็นที่นิยมอย่าง
กว้างขวาง สืบเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ท่านได้รับยกย่องให้เป็น "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย"
     กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วยการอ่านกล่าวคำสดุดีสุนทรภู่ โดยครูนันทินี วงศ์ประสิทธิ์ ต่อคณะผู้บริหาร
บริเวณด้านหน้าเสาธง อาคารพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ต่อจากนั้นเป็นขบวนแห่ของตัวแทนนักเรียน
เกี่ยวกับวันตัวละครในวรรณคดีและบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ต่อด้วยการแสดงจินตลีลาเชิดชูสุนทรภู่ของ
แผนกนาฏศิลป์ เมื่อการแสดงจบลง คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับตัวละครด้านหน้าสวนแมร์มิเรียม
       เวลา 09.30 น. กิจกรรมสดุดีรัตนกวีโกสินทร์ บริเวณบ้านหมอภาษา (แหล่งเรียนรู้) เป็นการนำเสนอ
นิทรรศการของนักเรียนที่มีต่อสุนทรภู่ อาิทิ การประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งบทประพันธ์ ม.1-3
มุมหนังสือน่ารู้เกี่ยวกับตัวละครในวรรณคดีเรื่อง "พระอภัยมณี" กิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับสุนทรภู่ และ
ประวัติของท่านด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก
DSC_0253.JPG

DSC_0255.JPG

DSC_0260.JPG

DSC_0262.JPG

DSC_0264.JPG

DSC_0268.JPG

DSC_0272.JPG

DSC_0273.JPG

DSC_0275.JPG

DSC_0277.JPG

DSC_0279.JPG

DSC_0281.JPG

DSC_0284.JPG

DSC_0285.JPG

DSC_0286.JPG

DSC_0287.JPG

DSC_0290.JPG

DSC_0291.JPG

DSC_0296.JPG

DSC_0298.JPG

DSC_0299.JPG

DSC_0301.JPG

DSC_0304.JPG

DSC_0305.JPG

DSC_0309.JPG

DSC_0313.JPG

DSC_0334.JPG

DSC_0336.JPG

DSC_0338.JPG

DSC_0365.JPG

DSC_0371.JPG

DSC_0372.JPG

DSC_0375.JPG

DSC_0377.JPG

DSC_0380.JPG

DSC_0386.JPG

DSC_0388.JPG

DSC_0393.JPG

DSC_0394.JPG

DSC_0396.JPG

DSC_0397.JPG

DSC_0401.JPG

DSC_0402.JPG

DSC_0405.JPG

DSC_0407.JPG

DSC_0409.JPG

DSC_0411.JPG

DSC_0414.JPG

DSC_0418.JPG

DSC_0421.JPG

DSC_0428.JPG

DSC_0431.JPG

DSC_0433.JPG

DSC_0441.JPG

DSC_0449.JPG

DSC_0452.JPG

DSC_0455.JPG

DSC_0459.JPG

DSC_0463.JPG

DSC_0464.JPG