\ -
asean
main

 
                                                                           ประจำปีการศึกษา 2562
   
พฤษภาคม 2562/2019
 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
พิธีบูชามิสซาเปิดปีการศึกษาประจำปี 2562 ณ หอประชุมหลุยส์
 
                                                                           ประจำปีการศึกษา 2561
   
เมษายน 2562/2019
 
วันที่ 11 เมษายน 2562
กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำภาคฤดูร้อน 2562  "สงกรานต์ สนุกสนาน ชื่นบานชาวพระมารดา"
มีนาคม 2562/2019
 
วันที่ 30 มีนาคม 2562
กิจกรรมตลาดนัดความรู้ครูพระมารดา แบ่งปันความรู้นวตกรรมให้กับเพื่อนครู
วันที่ 28 มีนาคม 2562
โรงเรียนเปโตรมาศึกษาดูงานโรงเรียนสเขียวและอาคารเบอร์ 5 ของโรงเรียนพระมาดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 22 มีนาคม 2562
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความสนใจ (pramanda football club)
วันที่ 22 มีนาคม 2562
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และรางวัลเรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2562
งานประกาศเกียรติคุณครูและพนักงาน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มีนาคม 2562
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับอนุบาล และรางวัลเรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 6-11 มีนาคม 2562
ค่ายสัมผัสชีวิตจิตอาสา วาดฝันปันฮักครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อน้องโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
วันที่ 3-5 มีนาคม 2562
กิจกรรม Smart Camp กิจกรรมเข้าค่ายของห้อง Smar Class ระดับมัธยมศึกษา 1-3 จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 2-4 มีนาคม 2562
ค่ายทะเลสวย น้ำใส ปะการังถื่นไทย งามตา โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนพระมารดาฯ
กุมภาพันธ์ 2562/2019
 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ทางสภานักเรียนได้ช่วยกัน รณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2562 ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมอำลาของนักเรียนระดับชั้น ม.6 MN26 IGNITE :: รับวุฒิบัตร :: กิจกรรมน้องส่งพี่และงานเลี้ยง ::
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมน้องส่งพี่ของแผนกอนุบาล น้องๆ อนุบาล 1-2 ได้ร่วมกันยืนส่งพี่ อนุบาล 3 ที่จบการศึกษาปี 2561 ไปขค่นระดับประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
การแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดผลงาน STEM ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดประกวดผลงาน STEM ของนักเรียนชั้น ป.6
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมค่าย Smrt Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง Smart Class
วันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ Pramanda - Korea English Camp 2018
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ได้รับรางวัล EGAT Green Learning Awards การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม Return to the Fairyland กิจกรรมแสดงศักยภาพของนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยม :: ประถม1 :: อนุบาลเช้า :: อนุบาลบ่าย :: ประถม2 :: ประถม3 :: ประถม4 :: ประถม5 :: ประถม6 ELPC :: มัธยม ::
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมจิตอาสา วิชาลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาจราจร บำเพ็ญประโยชน์ช่วยดูแลจราจรในช่วงเช้า
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดผลงาน STEM ชั้น ป.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดประกวดผลงาน STEM ของนักเรียนชั้น ป.5
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
นักเรียนแกนนำเครือข่ายสร้างปัญญา ชั้น ม.4จำนวน 3 คน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "นิทรรศ-ประสบ-การณ์ " ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
มกราคม 2562/2019
 
วันที่ 31-2 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ 
วันที่ 25 มกราคม 2562
มิสซาวันฉลองนักบุญเปาโล กลับใจ องค์อุปถัมภ์ของคณะเซนต์ปอล ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 22 มกราคม 2562
กิจกรรม English Day ระดับประถมศึกษา ภายใต้หัวข้อ Developing Four English Skills
วันที่ 17-19 มกราคม 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี
วันที่ 16 มกราคม 2562
กิจกรรมวันครูประจำปีเขต2 อบรมและงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนครูเขต 2 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง
วันที่ 15 มกราคม 2562
กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562 ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี
วันที่ 11 มกราคม 2562
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีระดับปฐมวัย อนุบาลเกมส์ และ สุขสันต์วันเด็ก ณ ลานเบญจกีฬา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 11 มกราคม 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 คำขวัญ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ
วันที่ 10 มกราคม 2562
กิจกรรมละครเวทีพระมารดาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง" โจโจ้ซัง "
วันที่ 10 มกราคม 2562
กิจกรรม Read Comics งานห้องสมุดได้จัดกิจกรรมวันเด็ก Read Comics ให้กับนักเรียนชั้น ป.5 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สิางรอบตัวผ่านกิจกรรมฐานการอ่าน
วันที่ 3-5 มกราคม 2562
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ จ. ลพบุรี
ธันวาคม 2561/2018
 
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
กิจกรรมสังสรรค์โอกาสฉลองวันคริสต์มาส กิจกรรมสอยดาว เล่นดนตรี กินเลี้ยงสังสรรค์ภายในโรงเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
กิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2019 กินเลี้ยงฉลองเพื่อนครูและพนักงาน จับของรางวัล และชมการแสดงของคุณครูและพนักกงาน
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
กิจกรรมส่งความสุข แห่พระกุมารอวยพรนักเรียนตาม ห้อง และ ตามตึกเรียน
วันที่ 21 ธันวาคม 2561
กิจกรรมแห่ดาววันคริสต์มาสและพิธีบูชามิสซาฉลองพระคริสตสมภพให้กับนักเรียน
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
กิจกรรมส่งความสุขตามชุมชุน มอบความสุขให้กับชุมชนโอกาสเทศกาลคริสต์มาส มอบเกียรติบัตรให้ นร และกิจกรรมสอยดาวของนักเรียน
วันที่ 7-8 ธันวาคม 2561
ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง นร. Smart Class ป.6
วันที่ 4 ธันวาคม 2561
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันคล้าย วันเฉลิมพระชนใพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
พฤศจิกายน 2561/2018
 
วันที่ 30-1 พฤศจิกายน 2561
ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง นร. Smart Class ป.4 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
งานวันวิชาการเขต 2 สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาศักยภาพ สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
การเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประเภทนาฏศิลป์อนุรักษ์ รำฟ้อนแพน ระดับประถมศึกษา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
การเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประเภทเดี่ยวขิม 7 หย่องระดับประถมศึกษา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงบำเพ็ญ พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อปลูกฝัง ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย สุขใจวันลอยกระทง
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
การเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประเภทนาฏศิลป์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดเปอร์ลังงีรานี เอิมปัทรายา
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
การเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 ประเภทรำวงมาตรฐาน มัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ ลูกพระมารดา กีฬาก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล :: กล้อง 1 :: กล้อง 2 :: :: กล้อง 3 ::
:: กีฬา ::
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
โครงการกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี อบรมลูกเสืออาสาจราจร 
ตุลาคม 2561/2018
 
วันที่ 31ต.ค.-1 พ.ย.2561
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 การแข่งขันกรีฑาระดับมัธยม การแข่งขันว่ายน่ำระดับ :: ป.1-2 :: ป.3-4 ::
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2561
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่ 15/2561 :: วันที่ 1 :: วันที่ 2 :: วันที่ 3 ::
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
การอบรมโครงการ Play and Learn เพลิน CPR จัดโดยงานสวัสดิภาพผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับ บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ค่ายสะเต็มศึกษาสำหับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2561
ค่ายกีฬาและนันทนาการ  ณ โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ปากช่อง :: วันที่ 1 :: วันที่ 2 :: วันที่ 3 ::
วันที่ 6-8 ตุลาคม 2561
โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์ เรียนรู้กิจกรรมจากบ้านของพ่อ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ”
วันที่ 4-6 ตุลาคม 2561
กิจกรรมค่ายภาษาไทย+สังคมศึกษา หัวข้อ ภูมิใจงานของพ่อ สานต่อคุณควมดี เมื่อวันที่ จ.จันทบุรี
วันที่ 1-3 ตุลาคม 2561
ค่ายสะเต็มศึกษาสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูล
กันยายน 2561/2018
 
วันที่ 26 กันยายน 2561
งานครบรอบ 25 ปี DSM การจัดการด้านไฟฟ้า และ รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาคารเบอร์ 5 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A-C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพล่าซ่า ลาดพร้าว
วันที่ 21 กันยายน 2561
วันสันติภาพโลก (World Peace Day) เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและงดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลก
วันที่ 18 กันยายน 2561
กิจกรรมการประกวดการเต้นลีลาศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Scocial Dance Contest
วันที่ 18 กันยายน 2561
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จัดมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในวันวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมต่างๆ
วันที่ 12-14 กันยายน 2561
ยินดีต้อนรับผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3
วันที่ 13 กันยายน 2561
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์เข้าร่วมโครงการ The Heart of Giving ปีที่ 6 ดร.สมลักษณ์ สุเมธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระมารดาฯ เป็นผู้แทนมอบกล่องออมสินของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 12 กันยายน 2561
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ พิธีมอบเข็มเยาวชนต้นแบบ ทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง
วันที่ 7 กันยายน 2561
กิจกรรมเฉลิมฉลองโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ครบ 33 ปี จัดพิธีบูชามิสซา+แห่แม่พระ และกิจกรรมประกวดความสามารถพิเศษ Pramanda Talent จัดกิจกรรมแข่งเกมและกีฬาระหว่างครูและนักเรียน
วันที่ 6 กันยายน 2561
อบรม เรื่อง เติมเต็มคุณค่ารักและศักดิ์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ และทีมงาน
วันที่ 5 กันยายน 2561
กิจกรรม Pramanda Talent S4 รอบชิงขนะเลิศ
วันที่ 4 กันยายน 2561
ยินดีต้อนรับคณะนิเทศระดับชั้นปฐมวัย อ.กาญจนา สุวรรณธาร และทีมงานฝ่ายการศึกษา ครูเขต 2 และ 3
วันที่ 4 กันยายน 2561
โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม (Zero Waste) หัวข้อเรื่อง “Plastic Says,No! ลดการใช้พลาสติก “ตามเจตนารมณ์ พระสมณสาส์น  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
วันที่ 4 กันยายน 2561
การจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา หัวข้อ “การสร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดด้วยเครื่องกล”
วันที่ 3 กันยายน 2561
มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงให้นักเรียนในความสามารถต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 
สิงหาคม 2561/2018
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 30 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
กิจกรรม Pramanda Talent S4 รอบรองชนะเลิศ
วันที่ 28 สิงหาคม 2561
อบรมคุณธรรมในโรงเรียน โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม (Zero Waste) ตามเจตนารมณ์ พระสมณสาส์น Laudato Si ร่วมกับ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ม.3-4
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561
ค่ายสเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561
อบรมฟิ้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
กิจกรรม Pramanda Talent S4 รอบคัดเลือก
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อเรื่องความเมตตา
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
อบรมคุณธรรมในโรงเรียน โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม (Zero Waste) หัวข้อเรื่อง “Paper Expert” การใช้กระดาษอย่าคุ้มค่า ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ ความกตัญญู
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
อบรม เรื่อง เติมเต็มคุณค่ารักและศักดิ์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยคุณมลธวัฒน์ กิจสวัสดิ์ และทีมงาน
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
คณะเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศึกษาดูงาน ที่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และ ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 21 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ ความซื่อสัตย์ 
วันที่ 20 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หัวข้อ การช่วยเหลือ-แบ่งปัน
วันที่ 17 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ Science Day 2018 สีสันแห่งการเรียนรู้ สู่วิถีนวตกรรม
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ การรับใช้
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทต่างๆ
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ ความรัก
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
คุณครูแผนกอนุบาลสอนวิธีเอาตัวรอดได้หากติดอยู่ในรถ สอนให้เด็กเปิดประตูรถ รวมถึงให้เด็กอนุบาลลองเปิดประตูออกจากรถ และ บีบแตร เรียกให้คนมาช่วยหากติดอยู่ภายในรถ อีกด้วย
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2561 โดย โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแสดงละครคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา ได้ให้นักเรียนออกแบบชุดจากสิ่งของเหลือใช้นำมาประดิษฐ์เพื่อประกวดเป็นชุดรีไซเคิล
วันที่ 9 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
กิจกรรมงานวันแม่ระดับชั้นปฐมวัย แม่ลูกหรรษา ร่วมใจมา Walk Rally
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำและการแข่งขันเครื่องบินกระดาษ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 6 สิงหาคม 2561
โรงเรียนพระมารดาฯ ต้อนรับ ศ.มิตซูฮิโร โอดะ นายกสมาคมห้องสมุดประเทศญี่ปุ่น และ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกห้องสมุดแห่ประเทศไทยฯ
วันที่ 6,7 สิงหาคม 2561
กิจกรรมปฎิบัติธรรมของนักเรียนพุทธ ณ วัดคลองครุ :: ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ::
วันที่ 4 สิงหาคม 2561
กิจกรรมก้าวนี้เพื่อแมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ครอบครัว และ โรงเรียน ณ สวนวารีภิรมย์ เขตคลองสามวา
กรกฎาคม 2561/2018
 
วันที่ 29 ก.ค.- 3 ส.ค. 2561
ค่ายสัมผัสชีวิตจิตอาสา “เติมฮักปี้ถึงน้อง” โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ – ร.ร.เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯ (อ.เชียงดาว) - ร.ร.บ้านห้วยบง (อ.ไชยปราการ) จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 :: 29 ก.ค. 61 :: 30-31 ก.ค. 61 :: 1-3 ส.ค. 61 ::
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 "ภาษาไทย ภาษาชาติ"
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ โดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนพระมารดาฯ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมส่งเสริมผู้นำยุคใหม่ เลือกตั้งสภานักเรียนระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
อบรมคุณธรรมในโรงเรียน โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม (Zero Waste) ตามเจตนารมณ์ พระสมณสาส์น Laudato Si ร่วมกับ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ป.2
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย Thai Cultural Heritage หวานคำขนมคำ ตระการตาอาหารไทย สมุนไพรไทยล้ำค่า หรรษาการละเล่นไทย สืบสานงานศิลป์ล้ำสมัย หัตถกรรมไทยน่าชื่นชม
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
อบรมคุณธรรมในโรงเรียน โครงการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม (Zero Waste) ตามเจตนารมณ์ พระสมณสาส์น Laudato Si ร่วมกับ ฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561
ค่ายบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลูกพระมารดาสดใส ร่วมใส่ใจพฤกษศาสตร์ ชาญฉลาดด้านสุขภาวะ รักษ์ ลด พลังงาน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

แสดงความยินดีกับ ดร.สมลักษณ์ สุเมธ ที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ Be All To All ในงาน 120 ปีแห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ค่ายบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สุขภาวะสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใจลดพลังงาน สืนสานงานพฤกษศาสตร์
มิถุนายน 2561/2018
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
ฉลอง 120 ปีแห่งพระพร (เซนต์ปอล) วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย 
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
Boomerang School Tour ปี 5 กิจกรรมดีๆ จากช่องบูมเมอแรง โดยปีนี้เติมความสุขของน้องๆ ไปกอบกู้โลกด้วยการรักษ์โลกและสอดแทรกให้ความรู้ด้วยเรื่องการใช้พลังงาน ทดแทน
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 มีขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
วันที่ 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่ รัตนกวีศรีโกสินทร์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
นักเรียนโรงเรียนพระมารดาเข้าอบรมโครงการกบจูเนียร์ ปี 10 กับ Top 10 ผลงานสื่อสร้างสรรค์ ไม่จํากัดรูปแบบ
วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561
อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ค่ายบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากโรคภัย เด็กน้อยร่วมใจพิทักษ์พลังงาน
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 :: ระดับอนุบาล :: ระดับประถมศึกษาตอนต้น :: ระดับประถมศึกษาตอนปลาย :: ระดับมัธยมศึกษา :: แข่งกีฬา ::
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
ประกวดทำพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
กิจกรรมค่ายบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 “ร่าเริง แจ่มใส พร้อมใจประหยัดพลังงาน สืบสานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
วันที่ 20 มิถุนายน 2561
พิธีมอบป้าย โรงเรียนสีเขียวจาก กฟผ และ ขอบคุณสมาคมผู้ปกครองสำหรับจอ LED เพื่อการเรียนรู้
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
S&P School Tour 2018 กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ รู้จักการใช้เวลาอย่างเหมาะสม
วันที่ 14 มิถุนายน 2561
กิจกรรมค่ายบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “ชีวิตสดใส ร่วมใจรักสิ่งแวดล้อม พร้อมพิทักษ์พลังงาน”
วันที่ 13 มิถุนายน 2561
พิธีมอบรางวัลเกียรติยศ จากฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ห้องประชุมตึกนักบุญยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ์ แผนกสามัญชาย
วันที่ 12 มิถุนายน 2561
ฉลองศาสนนาม คุณพ่อแอนโทนี่ประยุทธ ชลหาญ (ไม่มีความรักใด ใหญ่หลวงกว่าการพลีชีพของตนเพื่อมิตรสหาย)
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
กิจกรรมค่ายบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 “ใส่ใจสุขภาพ รู้คิดประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม”
วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561
ค่ายคุณธรรมน้อมนำชีวิต (ค่ายพุทธบุตร) โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ม.๕ จำนวน ๑๐๐ คน ณ วัดปัญญานันทาราม คลองหลวง คลองหก จ.ปทุมธานี :: อัลบั้มที่ 1 :: อัลบั้มที่ 2 :: กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ::
วันที่ 5 มิถุนายน 2561
วันสิ่งแวดล้อมโลก Be at Plastic Pollution : If You can't reuse it refuse it สู้กับปัญหาขนะพลาสติก ถ้าเอามันกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ ก็จงปฎิเสธมันซะ
วันที่ 3 มิถุนายน 2561
การอบรมเชิงปฎิบัติการครู STEM ด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น ต้นปลาย มัธยมศึกษา และ ระดับปฐมวัย ณ ศูนย์อบรม สช9 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561
ค่ายคุณธรรมน้อมนำชีวิต (ค่ายพุทธบุตร) โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ม.๒ รุ่นที่๑ จำนวน ๑๕๐ คน ณ วัดปัญญานันทาราม คลองหลวง คลองหก จ.ปทุมธานี :: อัลบั้มที่ 1 :: อัลบั้มที่ 2 ::
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส เปิดปีการศึกษา 2561 รอบเช้า+รอบบ่าย
พฤษภาคม 2561/2018
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยม 2- 6 เวลา 9.00-11.00 น.
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมบริหารสมองแบบ Brain Gym ทางแผนกอนุบาล เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่ช่วยคลายเครียด
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ค่าย STEM ปิดภาคเรียนที่ 1@วังดุม กาญจนบุรี ระดับชั้น ป6 มัธยม 1 และ 3
 
                                                                           ประจำปีการศึกษา 2560
   
พฤษภาคม 2561/2018
 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูอนุบาล การนำสาระการเรียนรู้..ลงสู่ การปฎิบัติ การแบ่งปันการจัดกิจกรรมจากนิทานเป็นฐาน การแบ่งปันการสอนแบบโครงการ *Project Approah *
เมษายน 2561/2018
 
วันที่ 27 เมษายน 2561
Summer Courses Festival 2018 กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียนในช่วงเรียนเสริมภาคฤดูร้อนประจำปี
วันที่ 20 เมษายน 2561
ค่ายอัตลักษณ์ลูกพระมารดา กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้่นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมพระวิสุทธิวงศ์
วันที่ 11 เมษายน 2561
กิจกรรมสงกรานต์ประจำปี เทศกาลสงกรานต์ สุดหรรษา ชาวพระมารดารื่นเริง
วันที่ 5 เมษายน 2561
ร้อยความรักถักทอใจ สายใยมุทิตา วันประกาศเกียรติคุณ เกษียณ อายุ ของคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
มีนาคม 2561/2018
 
วันที่ 11-17 มีนาคม 2561
คณะครูโรงเรียนพระมารดาฯ ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนประถมศึกษา SSK Batu Lanchang ปีนัง ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 9 มีนาคม 2561
ค่ายอาสาสมัคร...รู้รักด้วยการแบ่งปัน ช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วยความสมัครใจ ได้รู้จักการใช้ชีวิต อย่างพอเพียงอยู่กับชาวบ้านชนเผ่าปกายอ
วันที่ 9 มีนาคม 2561
ครูพุทธปฏิบัติธรรมประจำปี ณ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ 7-9 มีนาคม 2561
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชั้น ป.4-5 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กุมภาพันธ์ 2561/2018
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
Gratitude Day G.6 กิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนกภาษาอังกฤษ เกรด 6 ระดับชั้นสูงสุด ที่ได้สำเร็จการศึกษา
วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 25 Weving us with LOVE PECULIAR MN 25 ณ Fountain Tree Resort :: วันที่ 1 :: วันที่ 2 ::
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
พิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงกตัญญุตา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2560 :: รูปภายในงาน :: มอบวุฒิบัตร :: มอบเข็ม ::
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ร่วมรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยกับ สน. ลาดพร้าว และ ร่วมส่งความรักให้แก่มูลนิธิโคเออร์
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมอำลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 25 ปีการศึกษา 2560 :: กิจกรรมหน้าเสาธง :: พิธีมิสา :: กิจกรรมน้องส่งพี่ :: เลี้ยงเย็น :: รูปรวม ::
วันที่ 11,19 กุมภาพันธ์ 2561
สัมมนาเจ้าหน้าที่ธนาคาร โรงเรียน ปีการศึกษา 2559-2560 ที่ จ.ชลบุรี และ จ. นครนายก
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม ศักยภาพเด่นเน้นความเป็นไทยหัวใจสากล การแสดงความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
:: รอบเช้า :: รอบบ่าย :: วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 :: รอบเช้า :: รอบบ่าย ::
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ จ. สระบุรี
มกราคม 2561/2018
 
วันที่ 27-30 มกราคม 2561
ค่ายสัมผัสชีวิต - จิตอาสา สานสัมพันธ์ ทอฝัน ทอผ้า พระมารดา-เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม
วันที่ 25-27 มกราคม 2561
ละครเวทีประจำปี 2560 เรื่อง "อมตะ ชีวิตนี้นิรันดร" ผลงานโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา :: รอบ 1 :: รอบ 2-3 :: รอบที่ 4 ::
วันที่ 25-26 มกราคม 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 25 มกราคม 2561
ฉลองคณะภคินีเซนปอล เดอ ชาร์ตร Be all to all จงดำเนินชีวิตในความรัก
วันที่ 20 มกราคม 2561
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และ พิธีมอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2017
วันที่ 19 มกราคม 2561
กิจกรรมวันวิชาการ พระมารดาวิชาการจิตวิญญาณการเรียนรู้ The Spirit of Learning 
วันที่ 15 มกราคม 2561
กิจกรรมวันครู จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู โดยมีคณะสภานักเรียนจัดกิจกรรมให้คุณครูที่ทำงานครบ 25 ปี และคูณครูที่เกษียณอายุ
วันที่ 13 มกราคม 2561
แข่งขันฟุตบอล รายการวันเด็กแห่งชาติ ร่วมแข่งขัน รายการวันเด็กแห่งชาติ ณ.สนามราขมังคลาฯ 
วันที่ 12 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็ก อธิการอ่านสารวันเด็กปี 2561 กิจกรรมการแสดงของคุณครูให้นักเรียน + กิจกรรมวันเด็กระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 11 มกราคม 2561
กิจกรรมจากนมโฟร์โมสต์ มามอบความสนุกและความรู้เรื่องนมให้กับน้องๆอนุบาลถึงประโยชน์ต่างๆ และได้แจกนมให้น้องๆได้ดื่ม
วันที่ 7-9 มกราคม 2561
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 ณ ค่ายลูกเสือศรีกะอางแคมป์ จังหวัดนครนายก
วันที่ 4-6 มกราคม 2561
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคต จังหวัดสระบุรี
ธันวาคม 2560/2017
 
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันคริสต์มาส งานเลี้ยงครูและพนักงาน ประจำปี 2560 งานเลี้ยง การจับฉลากแลกของขวัญ
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
กิจกรรมสังสรรค์วันคริสต์มาส กินเลี้ยงจับของรางวัล ระดับชั้นประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
กิจกรรมสังสรรค์วันคริสต์มาส ส่งตัวแทนไปมอบของขวัญตามบ้านและร้องเพลงอวยพรแก่ ชุมชน และ สถานีตำรวจลาดพร้าว
วันที่ 21 ธันวาคม 2560
กิจกรรมสังสรรค์วันคริสต์มาส กินเลี้ยงจับของรางวัล ระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
รับรางวัลใบประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลหน้าเสาธงให้แก่เด็กที่ลงประกวดทั้งในและนอกโรงเรียน
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ค่าย English Camp Kindergarten 3
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2560
ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ สำนัก กศน. สป.ศธ.
วันที่ 2 ธันวาคม 2560
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับชมรมเพาะกายและฟิตเนสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอมอบเกียรติบัตรความสำเร็จ แก่ นายทศพล ลักษาพล และ นายคุณากร แย้มนาม
วันที่ 5 ธันวาคม 2560
ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ ประธานในพิธีบูชามิสซา พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และกีฬาสานสัมพันธ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม เทิดพระคุณพ่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2560
ฉลองวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (ภายใน)
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
การนำเสนอผลงานการประกวด โรงเรียนคาร์บอนต่ำ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน สุดยอดโรงเรียน และบ้านนักเรียนลดใช้พลังงานไฟฟ้า
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
กิจกรรมวันพ่อ รักพ่อไม่มีวันพอเพียง รักพ่อ...พาพ่อเดิน ของระดับชั้น ระดับชั้นอนุบาล
พฤศจิกายน 2560/2017
 
วันที่ 30 พ.ย.-1ธ.ค. 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
English Math Camp ระดับชั้นอนุบาล 3 English Science and Math Camp
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมค่าย Science and Math Rocks ของระดับ G.1-G.6
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในหัวข้อ "กีฬาสามัคคี ทุกชีวีรักษ์สิ่งแวดล้อม" :: กล้อง1 :: กล้อง2 :: กล้อง3 ::
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
แข่งขันกีฬารายการ งานวันวิชาการ ร.ร.แม่พระฟาติมา
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาระดับมัธยม
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาสีประเภท กรีฑรา มัธยมศึกษา
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาสีประเภท กีฬา ป.5
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาสีประเภท กีฬา กรีฑรา และเกมส์ ป.3-4
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประเภท กีฬาฟุตซอลระดับอนุบาล 3 วันที่สาม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาสีประเภทกีฬา ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระดับอนุบาล 3 วันที่สอง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬา กรีฑา และเกมส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 2
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระดับอนุบาล 3 วันแรก
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระดับมัธยมศึกษา รอบแรก และชิงที่ 3
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันว่ายน้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รอบเที่ยง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 การแข่งขันว่ายน้ำ ระดับชั้นอนุบาล 3 รอบเช้า
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมลอยกระทง ลอยกระทงสุขใจ ประเพณีไทยงดงาม ประจำปี 2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมประกวดทำกระทงของนักเรียนระดับชั้น ประถม มัธยม ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย และ มิสซาซุกร์ต้นเดือน จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงนักบุญทั้งหลายที่สถิตอยู่บนสวรรค์
ตุลาคม 2560/2017
 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
กิจกรรมวันฮาโลวีน Halloween เป็นเทศกาลประจำปีเฉลิมฉลองในหลายประเทศทุกวันที่ 31 ตุลาคม อันเป็นวันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย
ของศาสนาคริสต์ตะวันตก
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ส่งนักกีฬาฟุตบอลร่วมแข่งขันรายการ ชิงแชมป์ 7 สี 2017
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2560
อบรมครูในห้วข้อ "ด้วยรักและห่วงใยในผืนโลก" โดยคุณพ่อเปาโลยอดชาย เล็กประเสริฐ
วันที่ 13 ตุลาคม 2560
ชุมนุมครูคาทอลิก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ครบรอบการประจักษ์แม่พระฟาติมาครบ 100 ปี และรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2560
ค่ายพลศึกษาและสันทนาการ “คุณธรรมนำความรู้คู่กีฬา” โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 12 ตุลาคม 2560
กิจกรรม "น้อมจงรัก น้อมอาลัย ร้อยดวงใจ ถวายพ่อ ร.๙" วจนพิธีกรรม ถวายความอาลัยเนื่องในวันครบรอบ 1 ปี สวรรคต พระบาทสมเด็ขพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ มีพิธีเปิดสวนเกษตร มน. รักพ่อ ร.9
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา" โดย ดร.จันทนา เริ่มสินธุ์ และคณะ
วันที่ 9-12 ตุลาคม 2560
อบรมครูในหัวข้อ "การทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข" โดย คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ณ ห้องประชุมราฟาแอล
วันที่ 8-10 ตุลาคม 2560
ค่ายเรียนรู้วัฒนธรรม วรรณกรรมล้ำค่า ศึกษาธรรมชาติเมื่อเพชรบุรี จ.เพชรบุุรี
วันที่ 6-7 ตุลาคม 2560
ค่ายศิลปวัฒนธรรมไทย "ย้อนรอยประวัติศาสตร์อัมพวา ชมตลาดน้ำยามเย็น เห็นวิถีชีวิตไทย แวะมูลนิธิชัยพัฒนา พาดูหิ่งห้อยยามเย็น"
วันที่ 2-7 ตุลาคม 2560
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ประเทศสิงคโปร์
กันยายน 2560/2017
 
วันที่ 19 กันยายน 2560
กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ พิธีมอบเข็มเยาวชนต้นแบบ ทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง
วันที่ 14 กันยายน 2560
ประกวดชุดรีไซเคิล ระดับประถมศึกษา ได้ให้นักเรียนออกแบบชุดจากสิ่งของเหลือใช้นำมาประดิษฐ์เพื่อประกวดเป็นชุดรีไซเคิล
วันที่ 13 กันยายน 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอาคารพระมารดาฯ 1
วันที่ 12 กันยายน 2560
Social Dance Contest กิจกรรมการแข่งขันประกวดการเต้นลีลาศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 25 @PMD MN25 
วันที่ 11 กันยายน 2560
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 รับฟังบรรยายเรื่องอากาศ
วันที่ 8 กันยายน 2560
กิจกรรมเฉลิมฉลองโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ครบ 32 ปี + กิจกรรมประกวดความสามารถพิเศษ Pramanda Talent รอบชิงชนะเลิศ 
:: พิธีมิสซา+แห่แม่พระ :: PramandaTalent ::
วันที่ 7 กันยายน 2560
กิจกรรมพระคัมภีร์ Bible Discipleship พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรทดสอบความรู้พระวรสารตามคำ บอกเล่าของนักบุญมัทธิว ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน
วันที่ 6 กันยายน 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ อาคารพระมารดา 1 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 4 กันยายน 2560
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีเขียว จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2560
SAINT GABRIEL’S COLLEGE YOUTH CUP 2017 ณ โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล
วันที่ 1 กันยายน 2560
Pramanda Talent ประจำปีการศึกษา 2560 การแสดงรอบคัดเลือกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารอบที่ 2 วันที่ 2
สิงหาคม 2560/2017
 
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
Pramanda Talent ประจำปีการศึกษา 2560 การแสดงรอบคัดเลือกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารอบที่ 2 วันที่ 1
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ อาคารพระมารดา 1 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถม - มัธยม ในหัวข้อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล ในหัวข้อเรื่อง บ้านแห่งอนาคต มีกิจกรรมฐานต่างๆ ให้นักเรียนลงมือปฎิบัติ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ค่ายบูรณาการ สุขภาวะ ของนักเรียนระดับชั้น ป.1ในหัวข้อสุขภาพจิตดี กินถูกวิธี ชีวีมีสุข
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
Pramanda Talent ประจำปีการศึกษา 2560 รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาวันแรก
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
อบรมเรื่อง เพศศาสตรศึกษาและคุณค่าชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
ค่ายบูรณาการ สุขภาวะ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ กินอยู่รู้จักคิด ออกกำลังกายสักนิด ชีวีเป็นสุข
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เรื่อง วิทยาศาสตร์ชีวิตกับคณิตธรรมชาติ โดยคุณครู ผ่องพรรณ ปิ่นแสง
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
Pramanda Talent การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนทุกระดับชั้น เป็นการแสดงรอบคัดเลือกระดับประถมศึกษาวันที่ 2
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
Pramanda Talent ประจำปีการศึกษา 2560 การแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียนทุกระดับชั้น เป็นการแสดงรอบคัดเลือกระดับประถมศึกษา
วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ประกวดชุดรีไซเคิล ระดับมัธยมศึกษา ได้ให้นักเรียนออกแบบชุดจากสิ่งของเหลือใช้นำมาประดิษฐ์เพื่อประกวดเป็นชุดรีไซเคิล
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ค่ายบูรณาการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้น ป.4 ในหัวข้อ ลูกพระมารดา รู้คิดฉลาดใช้ ใส่ใจพลังงาน
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
ค่ายบูรณาการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชั้น ป.3 ในหัวข้อ พลังงานมีคุณค่า ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา แด่แม่ ผู้ยิ่งใหญ่ในหัวใจลูก ได้จัดกิจกรรมเทิพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
:: กล้อง 1 :: กล้อง 2 :: กล้อง 3 ::
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา เทิดพระคุณ อบอุ่นด้วยรัก แผนกอนุบาล และพิธีเปิดห้อง SMART BRAIN CENTRE (SBS) แผนกอนุบาล
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 :: กล้อง 1 :: กล้อง 2 :: กล้อง 3 ::
วันที่ 10 สิงหาคม 2560
อบรมเพศศาสตรศึกษาและคุณค่าชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิทยากร อาจารย์ลำดวน ชินมโนพันธ์ และทีมงาน
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 8 สิงหาคม 2560
อบรมความรู้เรื่องกีฬาอาเซียน โดย โค๊ชตู่ พนิพล เกิดแย้ม จาก Panipol Academy
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ได้ไปศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสีเขียว ที่โรงเรียนราชินีบน
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดราชบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการแข่งขันร่มพยุงไข่ ครั้งที่ 2 จากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ณ บ้านมารีย์สมภพ
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
กิจกรรมโรงเรียนสีเขียวกล่าวทบทวนและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
การแสดงของนักเรียนชั้น ป.2 ชุด ในน้ำมีปลาในนามีข้าว และ ของ นักเรียนชั้น ป.5 ชุด ระบำตาลีทีปัส
วันที่ 1 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำของนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
กรกฎาคม 2560/2017
 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ รู้รักษ์ภาษา มรดกชาติ มรดกเรา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนระดับอนุบาล เพื่อส่งเสริมผู้นำยุคใหม่ ให้เด็กได้รู้จักการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมถวายพระพรรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติระดับประถมศึกษา ในหัวข้อ รู้รักษ์ภาษา มรดกชาติ มรดกเรา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2 ที่ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
Science Show การทดลอง "ฟองพุ่งปรี๊ด"ของนักเรียนชั้น ป.6
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
การแข่งขันฟุตซอลศูนย์เยาวชนบึงกุ่ม รุ่นอายุ ไม่เกิน 9 ปี ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ
วันที่ 22 กรกฎาคม 2560
การแข่งขันฟุตซอลศูนย์เยาวชนบึงกุ่ม รุ่นอายุ ไม่เกิน 11ปี ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
ลูกพระมารดาร่วมใจ ปลูกดอกไม้ของพ่อ ให้ดาวเรืองบานสะพรั่ง วันถวายพระเพลิง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ตรวจประเมินด้านสุขลักษณะพื้นฐานการสุขภิบาลอาหารในโรงเรียนประจำปี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
การแข่งขันฟุตซอลศูนย์เยาวชนสะพานสูง รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกและภายในโรงเรียน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม Creative English เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ด้านการฟัง การพูด การเขียน ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
แข่งขันกีฬาธนาคารออมสินประจำปี 2560 รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี 2 ประเภทกีฬาฟุตบอล และ บาสเกตบอล 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดบางเตย โดย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน และ ร่วมภาวนาเป็นพิเศษสำหรับครูหยาดฝนกับการจากไปครบ 100 วัน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ค่ายบูรณาการ ป.5 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม "รู้คิด รู้ใช้ ร่วมใจรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
วันภาวนาเพื่อผู้เยาว์ เป็นวันระลึกถึงนักบุญมารีย์ กอเรตตี พรหมจารีและมรณะสักขี และเป็นวันภาวนาเพื่อผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ค่ายบูรณาการ ป.6 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อรักโลก ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
มิถุนายน 2560/2017
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
สมโภชนักบุญเปโตร และ นักบุญเปาโล และ ฉลองคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร Be All To All
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
กิจกรรมเรียนรู้ความเป็นไทย Thai Culture Learning Activity ของแผนกการเรียนภาษาอังกฤษ ELPC
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
Math Dance เป็นการผสมผสานลักษณะของกราฟจากสมการคณิตศาสตร์มาประยุกต์ให้เข้ากับจังหวะเพลง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเกิดความ
สนุกสนาน ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4/2 เป็นผู้นำและสาธิตกิจกรรม
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ผลการแข่งขันรูบิคประเภทบุคคล ระดับชั้น ป.5-6 
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
คณะกรรมการทูตพลังงานของโรงเรียนได้รับมอบเข็มกลัด " ทูตพลังงาน" ในการปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน สำรวจ จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบ
การใช้พลังงานในโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน ได้จัดกิจกรรมเดินขบวน และ แสดงละคร โดยมี คณะเซอร์และผู้บริหาร รับชมการแสดง
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2560 ในหัวข้อ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด :: อนุบาล :: มัธยมศึกษา ::
วันที่ 22 มิถุนายน 2560
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 :: อนุบาล :: ประถมต้น :: ประถมปลาย :: มัธยมศึกษา :: กีฬา+ศิษย์เก่า ::
วีดีโอพิธีไหว้ครู :: รอบมัธยมศึกษา :: รอบประถมต้น ::
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
การแข่งขันรูบิคประเภทบุคคล ระดับชั้น ป.5-6 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ป.5 จำนวน 19 คน ป.6 จำนวน 7 คน ที่เวทีพัฒนาศักยภาพ
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
กิจกรรมออกกำลังกายเครื่องดื่มรสช๊อกโกแลตมอลต์ตราไมโล จัดกิจกรรมชวนน้องออกกำลังกายให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการสอน การจัดทำหน่วยการเรียนรู้สเต็มศึกษา STEM Education ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
เลือกตั้งสภานักเรียน นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 ได้เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประกวดวาดภาพในหัวข้อต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ระดับชั้นมัธยมศึกษา
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
นักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียวจัดกิจกรรมการลดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้น้องๆแผนกอนุบาล และประชาสัมพันธ์เรื่อง Super Save Family
วันที่ 16 มิถุนายน 2560
การแข่งขันบาสเก็ตบอล PRAMANDA Anti Drugs Championship 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่สองวันที่ 16 มิถุนายน 2560
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
รางวัลเกียรติยศ ครูดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล เกียรติยศครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559 จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
โล่รางวัลโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.6 มีคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ จากฝ่ายการศึกษา
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
เซอร์เวโรนิกา ประราศรี ผู้อำนวยการ รับโล่รางวัลโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2559 เฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 60 จากฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
รางวัลเกียรติยศ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบโล่รางวัลโรงเรียนพัฒนาผู้เรียน และ รางวัลเกียติยศครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่เซอร์เวโรนิกา ประราศรี ผู้อำนวยการ และคณะครู จัดโดยฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
การแข่งขันบาสเก็ตบอล PRAMANDA Anti Drugs Championship 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่สองวันที่ 14 มิถุนายน 2560
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
การแข่งขันบาสเก็ตบอล PRAMANDA Anti Drugs Championship 2017 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกวันที่ 13 มิถุนายน 2560
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
แกนนำห้องเรียนสีเขียว ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ เวทีพัฒนาศักยภาพ
วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ฉลองศาสนนามคุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ เซอร์เวโรนิกา ประราศรี และคณะเซอร์ คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองศาสนนามคุณพ่อแอนโทนี ประยุทธ ชลหาญ ขอพระเจ้าอวยพรและสถิตกับคุณพ่อเสมอ
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
โรงเรียนสีเขียวการประชุมคณะทำงานที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสีเขียว เรื่อง "แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนสีเขียว" โดยทีมงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสภานักเรียนจำนวน 3 พรรค ได้แก่ พรรคข้านิยม พรรคใจ(ไว้ที่เรา) และพรรคจุลทรรศน์ ได้นำเสนอนโยบาย กิจกรรม และสมาชิกของพรรค
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดการแข่งขันฟุตซอล PRAMANDA Anti Drugs F.A. CUP 2017 รอบชิงชนะเลิศ ม.ปลาย ทีม Lovely FC พบ ขาไก่ยูไนเต็ด ผลการแข่งขัน LovelyFC ชนะการแข่งขัน
วันที่ 12 มิถุนายน 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินภายใน" ฝ่ายมาตราฐาน ฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผู้ประเมินภายใน" ของนักเรียน ณ ห้องประชุมราฟาแอล อาคารเซนต์ไมเกิ้ล โดยมี ดร.วีณา , ครูละเอียด และครูเอนก เป็นผู้แบ่งปันความรู้
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "หัวหน้างานใหม่" งานบุคลากร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวหน้างานใหม่ เวลา 16.00-17.00 น. เพื่อให้หัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
การแข่งขันฟุตซอล PRAMANDA Anti Drugs F.A. CUP 2017 รอบชิงชนะเลิศ ม.ต้น ทีม 2B พบ เก่งไร้นาม รอบรองชนะเลิศ ม.ปลาย ทีมขาไก่ยูไนเต็ด พบ นมเปรี้ยว FC 
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
นักเรียนห้อง SMC (Smart Class) ชั้น ป.5 ได้สาธิตการทดลองวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษให้น้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรม ในช่วงเวลาพักกลางวัน ที่เวทีพัฒนาศักยภาพ
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
การแข่งขันบาสเก็ตบอล ทีมบาสเก็ตบอลชายรุ่นอายุ 15 ปี และอายุ 18 ปี เข้วร่วมแข่งขันบาสเก็ตบอล สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ร่วมภาวนาเพื่อสันติภายในโลก วันพฤหัสบดีที่ นักเรียนได้ร่วมใจกันสวดภาวนาและนั่งสมาธิเพื่อวอนขอสันติภาพภายในโลก
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
การแข่งขันฟุตซอล PRAMANDA Anti Drugs F.A. CUP 2017 รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีม M2/2 พบ เก่งไร้นาม และทีม Love FC พบ มาดากาสก้า
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
พิธีเปิดเวทีพัฒนาศักยภาพ Pramanda Talent เซอร์เวโรนิกา ประราศรี เป็นประธานเปิดเวทีพัฒนาศักยภาพ Pramanda Talent ณ ลานฟ้าขาว
พร้อมชมการแสดงศักยภาพจากนักเรียนในด้านต่างๆ
วันที่ 7 มิถุนายน 2560
การแข่งขันฟุตซอล PRAMANDA Anti Drugs F.A. CUP 2017 รอบรองชนะเลิศระหว่างทีม 2B พบ ม.2/4 ทีม Disappoint พบ นมเปรี้ยว FC
วันที่ 5 มิถุนายน 2560
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560 Connecting People to Nature : I'm With Nature ชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ
วันที่ 2 มิถุนายน 2560
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2560 โดยบาทหลวงยอห์นบัปติสต์ สำรวย กิจสำเร็จ และบาทหลวงวิทวัฒน์ แก้วแหวน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ เดอ ลาตรีนิเต
พฤษภาคม 2560/2017
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ตัวแทนนักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมตอบคำถามในรายการ ท้าให้อ่าน ได้รับมอบหนังสือจาก เซอร์เวโรนิกา ประราศรี ผู้อำนวยการ เพื่อใช้ในการตอบคำถาม เราจะรู้รอบด้าน ถ้าเราอ่านรอบตัว ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมค่ายอัตลักษณ์ลูกพระมารดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กิจกรรมปฐมนิเทศ)
วันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560
จัดอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา อบรมด้วยระบบทางไกล ณ ศูนย์โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ วันที่ 1-3 พ.ค. 2560
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
อบรมจิตวิทยาสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 โดย ดร. ปิยะดา จุลวรรณา
ประจำปีการศึกษา 2559
เมษายน 2560/2017
 
วันที่ 12 เมษายน 2560
Cool Summer การแสดงความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 12 เมษายน 2560
กิจกรรมสงกรานต์ในช่วงการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน สงกรานต์รื่นรมย์ ชาวพระมารดาฯ รื่นเริง สืบสานปีใหม่ไทย
:: กิจกรรมช่วงเช้าระดับอนุบาล :: กิจกรรมช่วงบ่ายระดับประถมมัธยม ::
วันที่ 1 เมษายน 2560
งานสังสรรค์ปิดภาคเรียน งานประกาศเกียรติคุณคุณครู พนักงานปีการศึกษา 2559 :: กล้อง 1 :: กล้อง 2 :: กล้อง 3 ::
มีนาคม 2560/2017
 
วันที่ 29 มีนาคม 2560
ค่ายอัตลักษณ์ลูกพระมารดาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 มีนาคม 2560
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน เกรด6 และ รางวัลเรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 มีนาคม 2560
ประชุมผู้ปกครอง ชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วันที่ 18 มีนาคม 2560
งานรวมครูคาทอลิกเขต 2 ณ วัดนักบุญอันนา
วันที่ 11 มีนาคม 2560
ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 10 มีนาคม 2560
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 พระมารดาคัพ ประจำปี 2560
กุมภาพันธ์ 2560/2017
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
แทนผู้บริหาร ครูและนร. นำเงินที่ได้รับจากการร่วมกันบริจาคในโครงการรักพ่อสานต่อทำความดี ไปมอบให้กับมูลนิธิสายใจไทยและมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
งานประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่สถานศึกษา ที่ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมน้องส่งพี่ ของระดับชั้นอนุบาลที่จะส่งพี่อนุบาล 3 ไปยังชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยน้องๆ อ1 และ อ.2 คอยยืนส่งพี่ อ.3
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 24 :: วันที่ 1 :: วันที่ 2 ::
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
งานเลี้ยงอำลา ม.6 MN24 กิจกรรมเลี้ยงส่งนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นที่ 24 ภายในงานมีมีกิจกรรมระกว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและรับประทานอาหารร่วมกัน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีมอบวุฒิบัตร และ แสดงกตัญญุตาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2559 :: พิธีกตัญญุตา+งานเลี้ยง :: มอบวุฒิบัตร ::
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีอำลาของนักเรียนชั้นมัธยม6 กิจกรรมอำลาหน้าเสาธงครั้งสุดท้ายของนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 24
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนอบเงิน จำนวน 200,000 บาท ที่ได้รับจากการร่วมกันบริจาคของผู้ปกครองและนักเรียน ให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และ มูลนิธิชัยพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
EnglishDay ระดับประถมศึกษา กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงานและการแสดงต่างๆของนักเรียน
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต @ มน. 30 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 :: วันที่ 1 :: วันที่ 2 ::
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
EnglishDay ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงานนักเรียน พูดสุนทรพจน์การแสดงต่างๆของนักเรียน
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมปลูกมันสำปะหลัง โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมออกกำลังกาย ทางโรงเรียนอยากให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีโดยจัด การออกกำลังกายช่วงหลังพักเทีี่ยงให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต นักเรียนห้อง Smart Class ชั้น.ป4 3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ม.1 วันที่ 1-3 ก.พ. 2560 ณ ค่ายหัตวุฒิ จ.สระบุรี
มกราคม 2560/2017
 
วันที่ 31 มกราคม 2560
กิจกรรม English Camp Kindergarten 3
วันที่ 27 มกราคม 2560
กิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนพระมารดา การพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาจีนของนักเรียน เล่าประวัติความเป็นมา และการแสดงต่างๆจากหมวดภาษาจีน
วันที่ 20 มกราคม 2560
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสสตมวาร
วันที่ 17 มกราคม 2560
กิจกรรมวันครู สานต่อพระราชปณิธานครูของแผ่นดิน คำขวัญวันครู ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู
วันที่ 16 มกราคม 2560
กิจกรรมวันครูเขต 2 "สานต่อพระราชปณิธานครูของแผ่นดิน" ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ :: กล้อง1 :: กล้อง2 ::
วันที่ 13 มกราคม 2560
การแสดงเทิดพระเกียรติ "รักพ่อ...สานต่อทำความดี" การแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมหลุยส์ เดอลา ตรินิเต
วันที่ 13 มกราคม 2560
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" 
วันที่ 11 มกราคม 2560
พิธีเปิดห้องสมุดปรีชาญาณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
ธันวาคม 2559/2016
 
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
กิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2017 + พิธีบูชามิสซา + กินเลี้ยง
วันที่ 19 ธันวาคม 2559
กิจกรรมจิตอาสาที่สนามหลวง ร่วมกับ คณะลาซาลแห่งประเทศไทย (ร่วมบริการอาหารและเครื่องดื่ม)
วันที่ 13 ธันวาคม 2559
พิธีเปิดแสงสว่างแห่งสันติสุข เตรียมรับเสด็จพระเยซูเจ้า
พฤศจิกายน 2559/2016
 
วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2559
การอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 วันที่ 24-26 พ.ย. 2559 ณ ค่าย ศรีกะอาง จ.นครนายก
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ สร้างสรรค์กีฬาสามัคคีด้วยความจงรักภักดีตลอดไป :: กล้อง1 :: กล้อง2 :: กล้อง3 ::
ตุลาคม 2559/2016
 
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
นักเรียนร่วมกันสวดสายประคำ ปิดเดือนแม่พระ 31 คุลาคม 2559
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2559
ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ วันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 ณ ธีรมาคอทเทจ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
พิธีถวายความอาลัย จากใจ ชาวพระมารดา
วันที่ 25 ตุลาคม 2559
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมวจนพิธีกรรมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 17 ตุลาคม 2559
คณะผู้บริหาร คณะครู และพนักงาน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ร่วมพิธีบูชามิสซาถวาย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กันยายน 2559/2016
 
วันที่ 20 กันยายน 2559
ประกวดแข่งขันลีลาศภายในของนักเรียนมัธยม6 รุ่นที่ 24 Social dance contest
วันที่ 16 กันยายน 2559
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Pramanda Robot 2016
วันที่ 14 กันยายน 2559
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
วันที่ 14 กันยายน 2559
คณะครูและนักเรียน ร่วมแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ "The Heart of Giving"
วันที่ 14 กันยายน 2559
คณะนิเทศจากฝ่ายการศึกษาฯ ครูเขต2 และ เขต4 มานิเทศแผนกอนุบาล
วันที่ 9 กันยายน 2559
คณะลูกเสือจากประเทศกัมพูชา มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานลูกเสือของโรงเรียน
วันที่ 9 กันยายน 2559
คณะกรรมการได้ทำการประชุมทำแผนพัฒนาโรงเรียน ฉบับที่6
วันที่ 8 กันยายน 2559
วันเยาวชนแห่งชาติ พิธีมอบเข็มเยาวชนต้นแบบ ทำสิ่งที่ดีและถูกต้อง   :: ระดับอนุบาล :: ระดับมัธยม ::
วันที่ 8 กันยายน 2559
พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ครบ 31 ปีและกิจกรรมแห่แม่พระในโอกาสฉลองโรงเรียน
วันที่ 8 กันยายน 2559
Pramanda Talent (รอบชิงชนะเลิศระดับประถมศึกษา) กิจกรรมประกวดการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน
วันที่ 7 กันยายน 2559
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3
วันที่ 7 กันยายน 2559
Pramanda Talent (รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยม) กิจกรรมประกวดการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน
วันที่ 5-6 กันยายน 2559
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2559
Pramanda Talent (รอบรองชนะเลิศ) กิจกรรมประกวดการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน
สิงหาคม 2559/2016
 
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2
วันที่ 31 สิงหาคม 2559
สำนักมาตรฐานงานฯ ฝ่ายการศึกษาฯ มานิเทศติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วันที่ 31 สิงหาคม 2559
Pramanda Talent (รอบคัดเลือกวันที่ 3) กิจกรรมประกวดการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
Pramanda Talent (รอบคัดเลือกวันที่ 2) กิจกรรมประกวดการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน
วันที่ 29 สิงหาคม 2559
Pramanda Talent (รอบคัดเลือกวันที่ 1) กิจกรรมประกวดการแสดงความสามารถพิเศษของนักเรียน
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว การลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้าน โดยครูและนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีเขียว
วันที่ 19 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ :: ระดับประถม :: ระดับมัธยม :: ระดับอนุบาล :: การแข่งขันจรวดน้ำ::
วันที่ 17 สิงหาคม 2559
เข้าร่วมแข่งรายการซุปเปอร์จิ๋ว ตัวแทนนักเรียนระดับประถมได้ไปเข้าร่วมแข่งขันในรายการ ซุปเปอร์จิ๋วเทปที่ 458
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ "๘๔ พรรษามหาราชินี คู่พระบารมีจักรีวงศ์"
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(ระดับอนุบาล) "๘๔ พรรษามหาราชินี คู่พระบารมีจักรีวงศ์"
วันที่ 9 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(ระดับประถมปลาย) "๘๔ พรรษามหาราชินี คู่พระบารมีจักรีวงศ์"
วันที่ 8 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ(ระดับประถมต้น) "๘๔ พรรษามหาราชินี คู่พระบารมีจักรีวงศ์"
กรกฎาคม 2559/2016
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
ประชุมทำแผนพัฒนาโรงเรียน ฉบับที่6 ครั้งที่ 4 ณ บ้านเซนต์ร๊อก
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  (ประถม) "รู้รักษ์ใส่ใจ ภาษาไทย ภาษาชาติ"
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (มัธยม) "มรดกอันล้ำค่าคือภาษาของชาติไทย ดำรงไว้ให้อนุชน"
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ บูรณาการชีวิตและจิตเมตตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หัวข้อ "พฤกษานานาพันธุ์ สร้างสรรค์ ด้วยรักและเมตตา
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมค่าย English & Chinse Camp ระดับชั้น ม.3 ในหัวข้อ "LANGUAGE ADVENTURE By Foreign Languages Department"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
ไปรษณีย์ไทยได้มาจัดกิจกรรม Stam@School เรียนรู้โลกใบใหญ่ ผ่านแสตมป์ไทยดวงเล็กๆ ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วม
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ บูรณาการชีวิตและจิตเมตตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หัวข้อ "พืชพรรณดี ชีวีมีสุข"
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มาเยี่ยมศึกษาดูงานแผนกอนุบาล
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดนวลจันทร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559
ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2- 6 ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมกบจูเนียร์ปี 8 เพื่อส่งประกวดผลงานสารคดีจากเด็กไทยทั่วประเทศ
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559
ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
กิจกรรมเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
มิถุนายน 2559/2016
 
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ฉลองศาสนนาม แมร์ไอรีน ชำนาญธรรม ณ หอประชุมหลุยส์ เดอลาตรินิเต
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ฉลองสมโภชนักบุญเปาโล เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
วันที่ 28 มิถุนายน 2559
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ บูรณาการชีวิตและจิตเมตตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หัวข้อ "สุขภาพนำชีวิต จิตเบิกบาน"
วันที่ 25 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร ปีการศึกษา 2559
                 ::ระดับประถม::   ::ระดับมัธยม::
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ฉลองศาสนนามนักบุญ ยอห์น บัปติสตา คุณพ่อสำรวย
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
การอบรมนักเรียนและผู้ปกครองแกนนำห้องเรียนสีเขียว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 รุ่นที่ 2 เรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
กิจกรรมเรียนรู้ความเป็นไทย (Thai Culture Learning Activity) แผนก EKPC
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
กิจกรรมแต่งหน้าเค้ก S&P ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ : บูรณาการเพื่อชีวิตและจิตเมตตา หัวข้อ "หรรษาบูรณาการ วางรากฐานสุขภาวะ" ประถมศึกษาปีที่4
วันที่ 16 มิถุนายน 2559
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมหลุยส์
       ::รอบอนุบาล+มัธยม::     ::รอบประถมตอนปลาย::     ::รอบประถมตอนต้น::     ::ศิษย์เก่า::
วันที่ 15 มิถุนายน 2559
กิจกรรมทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 มิถุนายน 2559
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ : บูรณาการเพื่อชีวิตและจิตเมตตา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หัวข้อ "ฉลาดคิด ฉลาดใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน"
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ฉลองศาสนนาม นักบุญแอนโทนี คุณพ่อ ประยุทธ ชลหาญ
วันที่ 11 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองโปรแกรม ELPC ปีการศึกษา 2559
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “ในหลวง” ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี
วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้ "Save energy for a good life" ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 7 มิถุนายน 2559
เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559 คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2559 "หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า แก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์"  
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โดยอาจารย์ วีระพงศ์ ทวีศักดิ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
มิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ เดอ ลา ตรีนิเต วันที่ 3 มิถุนายน 2559
พฤษภาคม 2559/2016
 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
การประชุมเตรียมจัดทำแผนพันฒนาโรงเรียนฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2565) โดย คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
อบรมครู ในหัวข้อ ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมโดยคุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
การฟื้นฟูกิฃจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559 ให้แก่คุณครูที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอนวิชาลูกเสือ :: กล้อง 1 :: กล้อง 2 ::  
                                                                           ประจำปีการศึกษา 2558
เมษายน 2559/2016
 
วันที่ 29 เมษายน 2559
กิจกรรมปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 มีกิจกรรม การแสดงของนักเรียนระดับมัธยม ผลงานนักเรียนต่างๆ
วันที่ 12 เมษายน 2559
กิจกรรมวันสงกรานต์ ในช่วงเรียนเสริมภาคฤดูร้อน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559
มีนาคม 2559/2016
 
วันที่ 18 มีนาคม 2559
พิธีมอบวุฒิบัตร และ รางวัลเรียนดี ประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559
วันที่ 14-16 มีนาคม 2559
ENGLISH SUMMER CAMP  14th-16th March 2016 Eurasia, Cha-Am
วันที่ 12-13 มีนาคม 2559
กิจกรรมแรลลี่ ครอบครัวหรรษาพระมารดา ฮาวาย วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 ณ โณงแรมเมธาวลัย ชะอำ เพชรบุรี
วันที่ 8-10 มีนาคม 2559
กิจกรรมพักผอนเพื่อนครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมเทธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
:: ครูพักผ่อน :: กิจกรรมสัมมนา :: พิธีรับรางวัล :: งานเลี้ยงกลางคืน ::
กุมภาพันธ์ 2559/2016
 
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมอำลาเลี้ยงส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รุ่นที่23 ประจำปีการศึกษา2558
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงแสดงความสามารถทางด้านภาษาจีนของนักเรียน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ (English Day) กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษผ่านทางการแสดง การร้องเพลง และกิจกรรมฐานต่างๆ  :: ระดับมัธยม :: ระดับประถม ::
มกราคม 2559/2016
 
วันที่ 23 มกราคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรม "พระมารดา ทัวร์นาเม้นท์ 2016" รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี ณ สนามเบญจกีฬา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
วันที่ 20 มกราคม 2559
Social Dance Contest MN#23 กิจกรรมประกวดการเต้นลีลาศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6
วันที่ 17-22 มกราคม 2559
ค่ายสัมผัสชีวิตจิตอาสา กิจกรรมจิตอาสา ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม เมื่อวันที่ 17-22 มกราคม 2559
วันที่ 15 มกราคม 2559
กิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ประมวลภาพกิจกรรมวันครูที่ผ่านมา  :: ช่วงเช้า :: ช่วงบ่าย ::
วันที่ 8 มกราคม 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คําขวัญวันเด็กปี 59 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ไว้เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559 ว่า เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต ได้จัดการแสดงจากคุณครูให้นักเรียนได้ชม 3 การแสดง   :: การแสดงคุณครู :: นักเรียนรับรางวัล ::
ธันวาคม 2558/2015
 
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
กิจกรรมงานเลี้ยงวันคริสต์มาส บรรยากาศแห่งความสุขความชื่นชมยินดี  :: ประถม+มัธยม :: แผนกอนุบาล ::
วันที่ 11 ธันวาคม 2558
กิจกรรม Pramanda Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2558
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558   :: กล้อง 1 :: กล้อง 2 :: แผนกอนุบาล ::
พฤศจิกายน 2558/2015
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต มาเยี่ยมโรงเรียนและมาศึกษาดูงาน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
พิธีถวายราชสดุดี(วันวชิราวุธ) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมวันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นประเพณีนี้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาต่อพระแม่คงคา   :: กล้อง 1 :: กล้อง 2 ::
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมประกวดกระทงประจำปีการศึกษา 2558 เป็นการทำกระทงจากฝีมือนักเรียนแต่ละระดับชั้น
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 19-20 พ.ย. 58 ณ ค่ายลูกเสือมารีย์สมภพ
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2558
งานมหกรรมการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พัฒนาคุณภาพสู่ศตวรรษใหม่ 2015 วันที่ 13-14 พ.ย. 2558 ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จ. นครปฐม
::  วันที่ 13 พ.ย. 58  ::  วันที่ 14 พ.ย. 58 ::
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
  กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2558 

บรรยากาศเชียร์ลีดเดอร์ประจำสี
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ซ้อมใหญ่กีฬาสีประจำปี 2558 ซ้อมพิธีการในงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันจริงวันที่ 6 พ.ย. นี้
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
วันอุทิศภาวนาแด่ผู้ล่วงลับ ทุกวันที่ 2 พ.ย. ของทุกปีเป็นวันอุทิศภาวนาแด่ผู้ล่วงลับการระลึกถึง การจากไปของบรรดาสัตบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของพ่อแม่ ญาติพี่น้อง
ตุลาคม 2558/2015
 
วันที่ 30 ตุลาคม 2558
กิจกรรมวันฮาโลวีน ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีจะ เป็น วันฮาโลวีน (Halloween) ทางโรงเรียนได้มีการแสดงหน้าเสาธงของนักเรียนอีกด้วย
วันที่ 15 ตุลาคม 2558
ประชุมทำแผนพัฒนาโรงเรียน  ประชุมคณะผู้จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558
เข้าเงียบครูคาทอลิก เขต2 หัวข้อ "ปีศักดิ์สิทธิ์กับครูคาทอลิกเขต 2" ณ.ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
กันยายน 2558/2015
 
วันที่ 27 กันยายน 2558
ผลงานทีมฟุตบอลโรงเรียนพะมารดานิจจานุเคราะห์ ทีมฟุตบอลโรงเรียน  รุ่น 15 ปี  (ทีม AและB) ผลงานนักฟุตบอลของโณงเรียนพระมารดา ประมวลรูปภาพการแข่งขันต่างๆ
วันที่ 27 กันยายน 2558
ทีมฟุตบอลโรงเรียนร่วมแข่งขันรายการ KFC SHOOT 2015 วันที่ 27,29 กันยายน 2558 ทีมฟุตบอล 7 คน โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ร่วมแข่งขันรายการ KFC SHOOT 2015 ณ สนามโรสโบล รามอินทรา 107
วันที่ 21 กันยายน 2558
กิจกรรมวันสันติภาพโลกจัดขึ้นเพื่ออุทิศแก่สันติภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราศจากสงคราม ทางโรงเรียนได้อ่านสารวันสันติภาพสากลและได้ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนั่งสมาธิ ตอนเช้าเพื่อสงบจิตใจ
วันที่ 21 กันยายน 2558
กิจกรรมวันเยาชนแห่งชาติเนื่องในโอกาสวันเยาวชนทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมอบเข็มให้นักเรียนต้นแบบ และฉายวีดีทัศน์นักเรียนทำจิตอาสา และการแสดงของนักเรียน
วันที่ 11 กันยายน 2558
งานเลี้ยงศิษย์เก่าพระมารดาเนื่องในโอกาสฉลองโรงเรียนครบ 30 ปี ทางโรงเรียนได้จัดตั้งกลุ่มศิษย์เก่าขึ้นมาและได้จัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่น
1 - 23 ในวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมาเพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้พบปะกัน
วันที่ 8 กันยายน 2558
รวมภาพการฉลอง 30 ปี ของโรงเรียนในวันที่ 8 กันยายน เป็นกิจกรรมฉลองภายในให้กับนักเรียนได้ร่วมสนุกกัน
::  กิจกรรมภาคเช้า ::    :: แข่งกีฬา ::   :: การแสดงบนหอประชุม ::    :: ประกวดPramanda Talent ::
วันที่ 7 กันยายน 2558
งานฉลอง 30 ปี โรงเรียน รวมภาพการฉลอง 30 ปี ของโรงเรียนในวันที่ 7 กันยายน เป็นพิธีบูชามิสซาฉลองของโรงเรียน พิธีกตัญญุตาและการแสดงของนักเรียน
            ::  พิธีบุชามิสซาขอบพระคุณ ::    :: พิธีกตัญญุตาและการแสดง ::
วันที่ 1 กันยายน 2558
โครงการ The heart of giving เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนออมเงินผ่านการหยอดลงในกระปุก เป็นเวลาสองเดือน เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
สิงหาคม 2558/2015
 
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
กิจกรรมบ้านนักวิทย์ทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากเป็นวันวิทยาศาสตร์เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทางแผนกอนุบาลจึงบูรณาการ การทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมประจำวัน
วันที่ 18 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์ เพื่อพลังงาน และ สิ่งแวดล้อม"ทางโรงเรียนได้จัดกิจจกรมให้เด็กนักเรียนได้นำเสนอ
ผลงานวิทยาศาสตร์ที่ตนเองศึกษามานำเสนอให้นักเรียนคนอื่นๆได้ชม
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เป็นวันที่ พระนางพรหมจารีมารีอา ได้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่
วันที่ 10 สิงหาคม 2558
กิจกรรม Walk Rally for mom กิจกรรมสานสัมพันธ์แม่และลูก เพื่อให้แม่และลูกได้ใกล้ชิดทำกิจกรรมต่างๆ
ด้วยกันด้วยการเดินไปตามฐานต่างๆกับลูก
วันที่ 7 สิงหาคม 2558
พิธีเปิดธนาคาร โรงเรียนโดยธนาคารออมสิน เพื่อให้เด็กได้รู้จักการออมเงินได้รู้จักใช้เงินและรู้จักคุณค่าของเงิน
วันที่ 6 สิงหาคม 2558
กิจกรรมวัน ASEAN เพื่อให้เด็กได้รู้จักประเทศต่างๆซึ่งในอนาคตประเทศของเราจะเปิดเป็นประเทศ Aseanซึ่งภายในงานมีทั้งกิจกรรมที่ให้ความรู้กิจกรรม ให้เด็กได้ร่วมทำต่างๆมากมาย
    :: แผนกอนุบาล :: แผนกประถม-มัธยม :: กล้อง 2 ::
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
ค่ายบูรณาการพฤกษศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหัวข้อ "รู้คุณค่าภูมิปัญญาพืชผักไทย"
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
กิจกรรมประกวดชุด Recycle ป.6 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ประกวดชุด Recycle ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการนำของที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นชุดต่างๆได้
วันที่ 5 สิงหาคม 2558
กิจกรรมประกวดชุด Recycle ป.4 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ประกวดชุด Recycle ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการนำของที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นชุดต่างๆได้
กรกฎาคม 2558/2015
 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพระมารดาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้น ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันภาษาไทยระดับประถม เนื่องในวันที่29กรกฎาคมได้ถูกกำหนดให้เป็นวันภาษาไทย ทางหมวดภาษาไทยได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รู้ถึง ความเป็นไทยทั้งภาษาการละเล่นต่าง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมประกวดชุด Recycle ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ประกวดชุด Recycle ให้นักเรียนชั้น ป.1 ให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการนำของที่ไม่ใช้แล้วมาทำเป็นชุดต่างๆได้
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางหมวดภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นให้เด็กได้ความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทย มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน ระดับมัธยม การอ่านกลอน ต่างๆ     :: กล้อง 1 :: กล้อง 2 ::
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมส่งเสริมผู้นำยุคใหม่ ทางแผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้นำยุคใหม่ โดยส่งเสริมระบบประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยให้เด็กได้ลงคะแนนเสียงตามความคิดของแต่ละบุคคลเพื่อเป็นปลูกฝังการยอมรับซึ่งกันและกันเป็น พื้นฐานในการนำไปปฎิบัติเมื่อผู้เรียนเติบโตขึ้นในโอกาสต่อไป
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าในชีวิตประจำวันต่างๆ ไฟฟ้ามีประโยชน์อย่างไร แหล่งกำเนิดไฟฟ้าต่างๆ ที่ห้องเรียนสีเขียว
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมแต่งหน้าเค้กกับ S&P นักเรียนชั้น ป.3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกแบบแต่งหน้าเค้กในโครงการ S&P School Tour 2015 ตามกิจกรรมของกลุ่มการงานอาชีพ
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM จัดอบรมขยายผลให้ครูผู้สอน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน STEM ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี :: ช่วงชั้นที่1 :: ช่วงชั้นที่2 :: ช่วงชั้นที่3 :: ช่วงชั้นที่4 ::
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ค่ายบูรณาการพฤกษศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในหัวข้อ"พฤกษานานาพันธุ์ก้าวทันโลก"เน้นให้เด็กรู้จักพืชพันธุ์ต่างๆให้มากขึ้นรู้จักประโยชน์ของพืช
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทางโรงเรียนจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2015 ให้แก่นักเรียนและคุณครู
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
การแข่งขันจรวดน้ำระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคระห์
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เป็นวัยที่ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างถาม และ เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทางแผนกอนุบาล จึงบูรณาการ การทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมประจำวัน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ค่ายบูรณาการสุขภาวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ "กินอย่างรู้คิด ชีวิตมีสุข" เน้นให้เด็กนักเรียนรู้จักการทานอาหาร ผัก ผลไม้ต่างๆอย่างดี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
กิจกรรมสลัดผัก โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการกินผัก-ผลไม้โดยจัดบริการสลัดผัก-ผลไม้ ที่มีคุณค่าทางอาหารและสะอาดถูกหลักอนามัย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454
มิถุนายน 2558/2015
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการสุขภาวะ "สุขภาพดี สุขถ้วนหน้า Healthy is Wealthy" ชั้น ป.4
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำหรับปี 2558 นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2558 ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"
วันที่ 24 มิถุนายน 2558
ฉลองศาสนนามคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ ซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญยวง บัปติสตา องค์อุปถัมภ์ของคุณพ่อสำรวย กิจสำเร็จ
วันที่ 23 มิถุนายน 2558
ค่ายพัฒนาการเรียนรู้บูรณาการอนุรักษ์พลังงานระดับชั้น ป.5 หัวข้อ "โลกสวย น้ำใส รู้จักใช้พลังงาน"
วันที่ 19 มิถุนายน 2558
กิจกรรม "Thai Culture Learning Activity" กิจกรรมเรียนรู้ความเป็นไทยของนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ ELPC
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
ผลการประกวดพานไหว้ครูประเภทต่างๆประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 18 มิถุนายน 2558
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมหลุยส์ เดอ ลาตรีนิเต
     :: มัธยม::  :: ประถมปลาย :: :: ประถมต้น ::
วันที่ 17 มิถุนายน 2558
ประกวดทำพานไหว้ครู ทางโรงเรียนได้มีกาารจัดประกวดทำพานไหว้คร ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 16 มิถุนายน 2558
ค่ายพัฒนาการเรียนรู ระดับชั้น ป.6 "ลดโลกร้อน Global Green Global Kids" ณ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคระห์
วันที่ 13 มิถุนายน 2558
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ ณ สวนหลวง ร.9 ถนนศรีนครินทร์
วันที่ 6 มิถุนายน 2558
Grade 2-6 Parents Meeting แผนก ELPC มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน Grade 2-6 โดยมี ดร.สมลักษณ์ สุเมธ เป็นประธาน
พฤษภาคม 2558/2015
 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2558 พิธีบูชาขอบพระคุณและขอพรพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา ณ หอประชุมหลุยส์ เดอ ลาตรีนิเต โดยมีบาทหลวงยอห์นปัปติสต์ สำรวย กิจเจริญ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมการตรวจสุขภาพครูและพนักงาน คณะครูและพนักงานได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี จากโรงพยาบาลพญาไทย นวมินทร์ โดยการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ตามโครงสร้างสวัสดิการบุคลากร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
อบรมครูคำสอน ครูคำสอนเข้ารับการอบรม เรื่อง "เพิ่มพูนความรู้ เทคนิคการสอนคำสอนของครูคาทอลิก เขต 2" โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพชร และทีมงาน ณ ห้องประชุมราฟาแอล อาคารเซนต์ไมเคิ้ล
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
การอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยง คณะครูได้เข้ารับการอบรม เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ครบวงจรและการกำกับควาเสี่ยงสำหรับสถานศึกษา โดย อาจารย์จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ ณ ห้องประชุมพระวิสุทธิวงศ์ ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์บุคลากร โรงเรียนคาทอลิก
 
Copyright 2011 © All right reserved
Pramandanijjanukroah, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel. 0-2733-4061-9 Fax. 0-2733-4070
email : pramandanijjanukroah@gmail.com