นายกสมาคมห้องสมุดไทยและญี่ปุ่น ได้มาเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียน

Pramanda

โรงเรียนพระมารดาฯ ต้อนรับ ศ.มิตซูฮิโร โอดะ นายกสมาคมห้องสมุดประเทศญี่ปุ่น และ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ นายกห้องสมุดแห่ประเทศไทยฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th