แสดงความยินดีกับ ดร.สมลักษณ์ สุเมธ ที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ Be All To All

Pramanda

เซอร์เวโรนิกา ประราศรี ผู้อำนวยการ คณะเซอร์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันแสดงความยินดีกับ ดร.สมลักษณ์ สุเมธ รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้บริหารงานทั่วไป ที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ Be All To All ในงาน 120 ปีแห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th