ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Pramanda

ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th