วันสิ่งแวดล้อมโลก

Pramanda

วันสิ่งแวดล้อมโลก Be at Plastic Pollution : If You can't reuse it refuse it สู้กับปัญหาขนะพลาสติก ถ้าเอามันกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ ก็จงปฎิเสธมันซะ วันที่ 5 มิ.ย.2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th