การพัฒนาทักษะสมองด้วยกิจกรรม Brain Gym

Pramanda

กิจกรรมบริหารสมองแบบ Brain Gym เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่ช่วยคลายเครียด ช่วยให้ร่างกายและสมองทำงานประสานสัมพันธ์กัน ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้สมอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

1
2
3
4
5
6
7
8
9

www.pramanda.ac.th